Thứ Tư, 29/12/2021, 20:24 [GMT+7]

Bế mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77

Chiều 29/12/2021, tại Hà Nội, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 đã thành công tốt đẹp sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung trí tuệ và đạt hiệu quả cao.
Công an tỉnh Nghệ An nhận danh hiệu  Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021  do Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng
Công an tỉnh Nghệ An nhận danh hiệu Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021 do Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm năm 2022 và những năm tiếp theo; Báo cáo tóm tắt sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị định số 01/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công an"; Quán triệt một số nội dung Đề án "Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"; Báo cáo tóm tắt sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong CAND và 01 năm thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia"; Báo cáo tóm tắt tổng kết thực hiện Đề án bố trí Giám đốc cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương và Kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong CAND. Tại Hội nghị đã có 36 ý kiến phát biểu tham luận của lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng về các lĩnh vực công tác công an. Hội nghị đã tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021 và công bố, trao danh hiệu, phần thưởng của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong CAND. Đặc biệt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự, phát biểu ghi nhận, biểu dương, động viên và chỉ đạo các vấn đề trọng tâm về đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và những hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng; nhiệt liệt biểu dương kết quả, chiến công, thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác lực lượng CAND đạt được trong năm 2021 vừa qua. 

Từ thực tiễn và kết quả công tác của năm 2021, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chủ động đề ra và quyết tâm triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của năm 2022, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được nêu đầy đủ trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị công tác của Bộ. Trong đó nhấn mạnh một số vấn đề lớn, trọng tâm sau:

Về công tác tham mưu, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dự báo, chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá tình hình, trên cơ sở đó kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, tiếp tục củng cố vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời tham mưu, đề xuất xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ ANTT và hoạt động của lực lượng CAND. 

Nhấn mạnh dự báo tình hình, nguy cơ gia tăng các loại tội phạm và những khó khăn về kinh tế - xã hội thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải quyết tâm, quyết liệt phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện nhất quán mục tiêu làm giảm tội phạm một cách cơ bản bền vững... Nơi nào để tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành, chậm xử lý hoặc không xử lý được thì sẽ xử lý trách nhiệm liên đới đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các đồng chí Trưởng phòng, Trưởng huyện liên quan; tuyệt đối không dung thứ các trường hợp tiêu cực, bao che, làm ngơ, tiếp tay, bảo kê cho tội phạm- Bộ trưởng Tô Lâm nhắc lại quan điểm của Bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.

Trong công tác quản lý nhà nước về ANTT, phải gương mẫu đi đầu, đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công của lực lượng CAND, tạo chuyển biến lan tỏa ra các ngành và cả xã hội... Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ... 

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý Công an các đơn vị, địa phương phải tiếp tục đổi mới, xác định trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sỹ trong công tác dân vận và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng... Tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ...

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng; tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của tổ chức đảng, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra, đảng viên về giữ gìn kỷ luật đảng... Tiếp tục xây dựng Công an cấp huyện toàn diện, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy...

Xác định phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ đang đặt ra rất cấp bách và quan trọng, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần theo dõi sát diễn biến tình hình, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Mệnh lệnh chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, của lãnh đạo Bộ về phòng, chống dịch Covid-19...

Ngay sau Hội nghị, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu kỹ các văn bản Hội nghị, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ và các ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Bộ, cụ thể hóa vào chương trình công tác của đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng thời, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Bộ về việc tổ chức Tết năm 2022. Trọng tâm là chỉ đạo quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần theo Điện của Bộ. Tập trung phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm hình sự, ma túy, trộm cắp, buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng cấm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ, đốt pháo nổ trái phép; bảo vệ ANTT những nơi vui chơi, giải trí, các lễ, hội đầu năm để nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên, an toàn...

Phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2022 và thời gian tới, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm phát động Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, với phương châm hành động: "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an