Thứ Bảy, 21/08/2021, 10:00 [GMT+7]

Thông báo

(Congan.nghean.gov.vn)-Công an Nghệ An thông báo về việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân theo chủ trương của Bộ Công an.

Thực hiện Công văn số 9908/X01-P2, ngày 15/7/2021 của Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an về việc thông báo chủ trương tuyển chọn công dân là Công an xã bán chuyên trách vào Công an nhân dân; căn cứ Thông tư số 55/2019/TT-BCA, ngày 11/11/2019 của Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

Đối tượng, chỉ tiêu và tiêu chuẩn tuyển chọn:

- Đối tượng tuyển chọn là công dân người dân tộc thiểu số Mông hoặc Khơ Mú, đang làm hoặc đã từng làm Phó trưởng Công an xã và Công an viên; sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại các xã biên giới thuộc huyện Kỳ Sơn và Tương Dương.

- Chỉ tiêu tuyển chọn: Dự kiến Bộ Công an phân bổ mỗi tỉnh, thành phố khoảng 02 đến 03 đồng chí thực sự xuất sắc, tiêu biểu.

- Điều kiện, tiêu chuẩn đối tượng tham gia:

+ Tiêu chuẩn chính trị: Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bô Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

+ Về tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi hoặc tối đa không quá 40 tuổi và phải đảm bảo khi hết tuổi phục vụ trong Công an nhân dân có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ít nhất là 25 năm (tính từ lúc đóng bảo hiểm xã hội).

+ Về trình độ: Được đào tạo Trung cấp Công an trở lên.

+ Sức khoẻ: Đảm bảo theo quy định của ngành.

Tiến hành sơ tuyển về sức khoẻ, thẩm tra tiêu chuẩn chính trị và hoàn thiện các thủ tục đối với công dân có nguyện vọng tuyển chọn vào ngành Công an, gồm:

- Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân (theo mẫu).

- Bản sao công chứng Giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú.

- Bản sao công chứng học bạ, bằng tốt nghiệp PTTH; bảng điểm, bằng tốt nghiệp trung cấp Công an xã.

- Lý lịch tự khai, thẩm tra tiêu chuẩn chính trị.

- Phân loại cán bộ trong 05 năm công tác gần nhất (xác nhận của UBND xã).

- Bản xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội (nếu có, UBND xã và Phòng Bảo hiểm xã hội huyện xác nhận).

- Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có).

- Ảnh 4cm x 6cm, chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Một số giấy tờ khác liên quan đến đối tượng, khu vực ưu tiên.

Thời gian đăng ký đến 25/8/2021 tại Công an huyện Kỳ Sơn, Tương Dương. Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ, Công an Nghệ An (qua đồng chí Lê Thanh Bình, số điện thoại: 0912448800) để được hướng dẫn.

.

Công an Nghệ An