Thứ Năm, 06/04/2023, 15:03 [GMT+7]

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thông báo

(Congan.nghean.gov.vn)-Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An thông báo danh sách cơ sở vi phạm các quy định về PCCC thuộc diện đình chỉ trên địa bàn tỉnh Nghệ An và danh sách các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An (tính đến ngày 05/4/2023).

1. Danh sách cơ sở vi phạm các quy định về PCCC thuộc diện đình chỉ trên địa bàn tỉnh Nghệ An:

 2. Danh sách các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An (tính đến ngày 05/4/2023): 

 

.

Công an Nghệ An

.