Thứ Hai, 19/06/2023, 09:17 [GMT+7]

Báo chí Công an nhân dân đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự

(Congan.nghean.gov.vn)-Hoà chung dòng chảy của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an nhân dân có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhân dân ta nói chung, sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nói riêng. Đây còn là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của lực lượng Công an nhân dân.

Là một bộ phận của báo chí cách mạng Việt Nam, trong những năm qua, báo chí Công an nhân dân nói chung, đội ngũ những người làm báo trong Công an Nghệ An nói riêng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền.

Những thành tích, chiến công nổi bật của lực lượng Công an Nghệ An; những việc làm hay, hành động đẹp; những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác, chiến đấu và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được các phóng viên, nhà báo phản ánh một cách chân thực, sinh động.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương sản xuất, biên tập, đăng tải các tin bài, phóng sự, kịp thời phản ánh những chiến công, thành tích, kết quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều vụ việc “nóng” được dư luận xã hội quan tâm đều được thông tin, phản ánh kịp thời; góp phần quan trọng định hướng dư luận, ổn định xã hội. 

Các cán bộ, phóng viên làm công tác tuyên truyền trong Công an Nghệ An đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi của Trung ương và địa phương
Các cán bộ, phóng viên làm công tác tuyên truyền trong Công an Nghệ An đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi của Trung ương và địa phương

Là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của lực lượng Công an nhân dân, báo chí Công an nhân dân còn đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước và của Bộ Công an về tình hình an ninh trật tự, thực sự là cầu nối giữa Ðảng với quần chúng, giữa lực lượng Công an nhân dân với Nhân dân.

Với việc thực hiện hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, báo chí Công an nhân dân nói chung, đội ngũ người làm báo trong Công an Nghệ An nói riêng đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn lực lượng Công an nhân dân trong công cuộc bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Nhân dân và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

.

Hồng Hạnh

.