Thứ Sáu, 06/01/2023, 16:24 [GMT+7]

Phòng Thanh tra Công an tỉnh Nghệ An triển khai chương trình công tác năm 2023

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 06/01/2022, Phòng Thanh tra Công an tỉnh Nghệ An tổ chức triển khai chương trình công tác năm 2023. Đồng chí thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2022, bám sát sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, hướng dẫn của Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thanh tra theo chức năng quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, đảm bảo tiến độ, chất lượng các chương trình, mục tiêu, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác thanh tra.

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

Thanh tra Công an tỉnh đã thực hiện tốt vai trò thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của Công an tỉnh Nghệ An. Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra công tác triển khai, kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng tại Công an các đơn vị, địa phương theo Chương trình hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo. Đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí Công an tỉnh ban hành nhiều kế hoạch và tiến hành 07 cuộc kiểm tra về công tác triển khai, kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua đó, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; góp phần làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng và công tác điều tra, xử lý các tội phạm về tham nhũng.

Đồng chí Thượng tá Chu Đăng Phan - Chánh Thanh tra Công an Nghệ An phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Thượng tá Chu Đăng Phan - Chánh Thanh tra Công an Nghệ An phát biểu tại Hội nghị

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022, đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”, 07 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen, Giấy khen các loại.

Tại Hội nghị
Tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà tập thể, cán bộ, chiến sĩ Phòng Thanh tra đạt được trong năm 2022. Đồng chí chỉ đạo năm 2023, đơn vị cần phát huy kết quả đạt được trong năm qua; đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy định của Bộ Công an về công tác tiếp dân, xử lí đơn thư.

Đơn vị phải thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Ngành. Từng bước nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chỉ huy theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đồng thời đổi mới cơ chế hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, duy trì nghiêm túc, có nề nếp các chế độ công tác, chiến đấu, hội họp, học tập, huấn luyện, giao ban, trực ban, thông tin, báo cáo, thống kê, bảo mật. Mỗi cán bộ Phòng Thanh tra cần tham gia đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng theo lời Bác Hồ dạy: “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”....

Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022. Các đội công tác tổ chức kí cam kết thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 02 tập thể thuộc Phòng Thanh tra Công an Nghệ An
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 02 tập thể thuộc Phòng Thanh tra Công an Nghệ An
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 03 cá nhân Phòng Thanh tra Công an Nghệ An
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 03 cá nhân Phòng Thanh tra Công an Nghệ An

 

.

Bình Minh