Thứ Năm, 23/06/2022, 15:45 [GMT+7]

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Y tế Công an nhân dân (12/7/1947 - 12/7/2022) - Kỳ I

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Y tế Công an nhân dân (12/7/1947-12/7/2022), Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu bài viết dài kỳ nhằm tái hiện lại những chặng đường lịch sử, ôn lại truyền thống vẻ vang, tôn vinh những thành tích, chiến công của lực lượng Y tế Công an nhân dân (CAND) trong quá trình xây dựng và trưởng thành. Qua đó, để mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Y tế CAND luôn tự hào, gìn giữ và phát huy truyền thống, trí tuệ, bản lĩnh, lòng yêu nghề, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn lực lượng CAND tích cực đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

   

  Trong suốt quá trình 75 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng CAND, nhất là trong những ngày đầu thành lập lực lượng Y tế Công an, đất nước ta đang trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc còn gặp nhiều khó khăn nên tổ chức lực lượng Y tế Công an chưa có mô hình cụ thể riêng mà chủ yếu được bố trí trong Văn phòng Công an các cấp nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp bách cho cán bộ, chiến sĩ Công an trong công cuộc kháng chiến.

  Ngày 12/7/2011, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 2522/QĐ-BCA-X11 xác định ngày 12/7/1947 là Ngày truyền thống lực lượng Y tế CAND. Việc xác định Ngày truyền thống lực lượng Y tế CAND có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống và xây dựng lực lượng Y tế CAND ngày càng vững mạnh.

  Do đó việc xác định cụ thể Ngày truyền thống lực lượng Y tế CAND là rất khó khăn. Sau khi đất nước ta vừa hoàn thành sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bước đầu hàn gắn vết thương chiến tranh, trong nhiều năm chúng ta ít quan tâm đến công tác lịch sử y tế. Sau này, khi đất nước được thống nhất và khi Y tế CAND từng bước lớn mạnh và trưởng thành cả về chuyên môn cũng như tổ chức bộ máy, nhất là sau khi có Quyết định số 08/CP ngày 21/01/1977 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo yêu cầu chuyên sâu hóa công tác hậu cần nói chung và công tác Y tế Công an nói riêng phục vụ công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND.

  Quyết định số 08/CP ngày 21/01/1977 của Chính phủ đảm bảo yêu cầu chuyên sâu hóa công tác hậu cần nói chung và công tác Y tế Công an.
  Quyết định số 08/CP ngày 21/01/1977 của Chính phủ đảm bảo yêu cầu chuyên sâu hóa công tác hậu cần nói chung và công tác Y tế Công an.


  Kỳ II: Những chặng đường lịch sử vẻ vang

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .