Thứ Ba, 16/11/2021, 17:02 [GMT+7]

Giao ban trực tuyến công tác Hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân

(Congannghean.gov.vn)-Chiều 16/11/2021, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân năm 2021. Đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì. 

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác hồ sơ nghiệp vụ năm 2021; kết quả tổng kiểm tra, rà soát và đăng ký lại hồ sơ nghiệp vụ trong Công an nhân dân (CAND); tiến độ, kết quả rà soát, bổ sung thông tin, làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm.

Năm 2021, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an đã triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác hồ sơ nghiệp vụ; đưa công tác hồ sơ đi vào nền nếp gắn với các mặt công tác nghiệp vụ CAND. Lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ đã thực hiện các chỉ tiêu công tác và các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng tiến độ. Trong đó, nổi bật là tra cứu, khai thác, cung cấp thông tin phục vụ Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai phần mềm hỗ trợ làm sạch dữ liệu căn cước can phạm… Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống các phần mềm trong công tác lập, đăng ký, quản lý, khai thác lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ được cải tiến, nâng cao.

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày tham luận tại hội nghị
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày tham luận tại hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 148 ngày 09/4/2021 của Bộ Công an về việc rà soát, bổ sung thông tin, làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm của Công an 63 địa phương, nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện và thường xuyên báo cáo tiến độ làm sạch với Ban Giám đốc; thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Công an địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 60; quyết định của Bộ Công an ban hành Quy trình tiếp nhận, đăng ký, tổ chức lưu trữ, bảo quản, khai thác dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh hỏi cung bị can; Quyết định của Bộ Công an ban hành “Quy định tiêu chí chấm điểm, xếp loại và áp dụng kết quả xếp loại công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND”.

Trong khuôn khổ hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã trình bày tham luận về thực trạng, những khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất những giải pháp, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác hồ sơ nghiệp vụ, phục vụ hiệu quả công tác nghiệp vụ CAND.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Trình bày tham luận tại hội nghị, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung nhấn mạnh những giải pháp, sáng kiến, kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các mặt công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND và kết quả làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước căn phạm. Với nhiều giải pháp đồng bộ, qua 06 tháng triển khai, đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã đạt gần 75% yêu cầu công tác đề ra, cung cấp hơn 6.000 thông tin cho Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ việc làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước căn phạm phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nghệ An đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác hồ sơ nghiệp vụ, nhất là triển khai hiệu quả mô hình bộ phận một cửa. Trong năm 2021, đã tiếp nhận và trả lời ngay trong ngày làm việc gần 40% lượng yêu cầu tra cứu của cả năm; tiếp nhận online hàng trăm hồ sơ xác nhận lý lịch tư pháp; rút ngắn thời gian cấp giấy xác nhận lý lịch tư pháp từ 04 ngày xuống còn trong ngày làm việc, hàng trăm hồ sơ giải quyết trong buổi làm việc. Những đóng góp trên đã tiếp tục góp phần đưa Công an tỉnh Nghệ An giữ vững xếp hạng thứ Nhất về chỉ số cải cách hành chính trong toàn lực lượng CAND năm 2021 - đây là năm thứ 06 liên tiếp Công an tỉnh Nghệ An vinh dự đạt được danh hiệu này.

.

Hồng Hạnh

.