Thứ Bảy, 06/11/2021, 19:59 [GMT+7]
Công an huyện Tương Dương

Đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Trên cơ sở những nhiệm vụ chung, trên các lĩnh vực các đội nghiệp vụ và Công an 17 xã, thị trấn của huyện Tương Dương lựa chọn các tiêu chí phù hợp để thực hiện ở địa phương, đơn vị mình.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Ngày 04/11/2021, Công an huyện Tương Dương tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác cải cách hành chính và đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công an huyện, chỉ huy các đội nghiệp vụ cũng như toàn thể lực lượng Công an xã chính quy trên địa bàn huyện.

Năm 2022, Công an huyện Tương Dương tổ chức đăng ký, cam kết thực hiện 02 nhiệm vụ cải cách hành chính, tập trung vào các nội dung: Tham mưu vận dụng các nguồn kinh phí xã hội hóa đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất đối với bộ phận một cửa và Công an các xã, thị trấn. Xây dựng mô hình cải cách hành chính tại ít nhất 80% các đơn vị Công an xã, thị trấn trên địa bàn. Trên cơ sở những nhiệm vụ chung ở các lĩnh vực công tác, các đội nghiệp vụ và Công an 17 xã, thị trấn lựa chọn các tiêu chí phù hợp để thực hiện ở địa phương, đơn vị mình.

Các đội nghiệp vụ và Công an các  xã, thị trấn đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022
Các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

Cũng tại hội nghị, các đội nghiệp vụ của Công an huyện Tương Dương và Công an 17 xã, thị trấn đã đăng ký cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022.

.

Văn Hậu

.