Thứ Năm, 04/11/2021, 11:06 [GMT+7]

Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 04/11/2021, Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021 và đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022. Tham dự hội nghị có lãnh đạo đơn vị và chuyên viên cải cách hành chính Phòng Tham mưu Công an tỉnh.
​Toàn cảnh hội nghị
​Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị đã tham mưu, triển khai thực hiện nhiều văn bản, kế hoạch của cấp trên về công tác cải cách hành chính. Nổi bật là tiếp tục nâng cấp và sử dụng hiệu quả 03 phần mềm thuộc lĩnh vực thi đua khen thưởng, công tác đảng và đoàn thể phục vụ đắc lực công tác quản lý, theo dõi công việc chuyên môn. Công tác thi đua, khen thưởng, đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉnh sửa các nội dung chấm điểm các lĩnh vực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; giảm đầu mối các cụm thi đua của Công an tỉnh từ 10 cụm xuống còn 09 cụm thi đua. Tham mưu Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh hướng dẫn thủ tục rút gọn trong đề xuất khen thưởng. Qua đó, giảm các cuộc họp không cần thiết. Đã tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản để tăng cường siết chặt kỷ cương điều lệnh, lồng ghép các nội dung kiểm tra gồm việc quản lý, bảo quản vũ khí, công cụ hỗ trợ, tư thế, lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ và kiểm tra 03 chuyên đề gồm: Chuyên đề đối với lực lượng Công an xã chính quy, chuyên đề chống tác hại rượu, bia và chuyên đề chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu trong một lần kiểm tra công tác điều lệnh Công an nhân dân tại cơ sở. Các tổ chức đoàn thể Công an tỉnh đã sử dụng ứng dụng Zoom để tổ chức sinh hoạt trực tuyến, cũng như để quán triệt, học tập lý luận chính trị. 

Chỉ huy các đội ký cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022
Chỉ huy các đội ký cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

Tiếp tục xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị trong năm 2022, Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị đã đăng ký thực hiện 06 nhiệm vụ, cụ thể: Xây dựng phần mềm thống kê tình hình tổ chức đảng và đảng viên trong lực lượng Công an Nghệ An; tập huấn công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị nhằm đưa kịp thời và lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Nghệ An trong công tác, chiến đấu; kết hợp kiểm tra, thẩm định đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân với kiểm tra rèn luyện thể lực điều lệnh, quân sự, võ thuật, giảm thời gian bình quân mỗi năm 25 ngày; Hội Phụ nữ Công an tỉnh đảm nhận thực hiện công trình, phần việc phụ nữ góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị; Công đoàn Công an tỉnh xây dựng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn; Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức giao ban, sinh hoạt chi đoàn các cấp thông qua các ứng dụng trực tuyến phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Dịp này, đại diện chỉ huy các đội công tác đã ký cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022.
[links()
.

Đức Vũ - Trọng Tuấn

.