Thứ Ba, 26/10/2021, 16:48 [GMT+7]
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An

Đăng ký, cam kết thực hiện cải cách hành chính

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 26/10/2021, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An tổ chức đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, thanh niên Công an tỉnh luôn nỗ lực, xung kích, sáng tạo, làm tốt công tác cải cách hành chính và đạt nhiều kết quả quan trọng. Ban chấp hành các cơ sở đoàn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên thực hiện cải cách hành chính dựa trên nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời khuyến khích, động viên, khen thưởng các đoàn viên thanh niên có sáng kiến hay, cách làm tốt để góp phần cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác cải cách hành chính.

Các cơ sở Đoàn đã ký cam kết và đăng ký thực hiện 03 nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022
Các cơ sở Đoàn đã ký cam kết và đăng ký thực hiện 03 nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

Tại hội nghị, các cơ sở Đoàn Công an Nghệ An đã cam kết và đăng ký thực hiện 03 nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2022.

.

Minh Khôi

.