Thứ Năm, 21/10/2021, 09:35 [GMT+7]

Bộ Công an họp bàn về việc thực hiện Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân năm 2021

Ngày 20/10/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp bàn về việc thực hiện Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân năm 2021”. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp.

  Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các phòng thuộc 02 đơn vị...

  Ngày 07/5/2019, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân” (Đề án). Mục tiêu của Đề án nhằm theo dõi, đánh giá thực chất khách quan, công bằng và toàn diện kết quả triển khai cải cách hành chính hằng năm của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; hằng năm xếp hạng và công bố Chỉ số cải cách trong Công an nhân dân (CAND); lấy kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính trong CAND là một trong các tiêu chuẩn để xét thi đua hằng năm của các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Công an ban hành “Quy định tiêu chí và thang điểm thi đua trong CAND”.

  Đề án ban hành kèm theo 03 bảng điểm (thang điểm 100), cụ thể: bảng 1 áp dụng đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ có chức năng trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; bảng 2 áp dụng đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ không có chức năng trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính và bảng 3 áp dụng đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tiêu chí và nội dung đánh giá về công tác cải cách hành chính bám sát theo các lĩnh vực của công tác cải cách hành chính được xác định trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, bao gồm: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ CAND; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

  Toàn cảnh cuộc họp.

  Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất phương án điều chỉnh các bảng điểm về chỉ số cải cách hành chính; điều chỉnh, bổ sung nội dung một số tiêu chí, tiêu chí thành phần khác cho sát hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất bổ sung nội dung cải cách hành chính trong công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật là chỉ số đánh giá xếp hạng mức độ hoàn thành của Công an các đơn vị, địa phương.

  Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị ngay sau cuộc họp này, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp khẩn trương phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương hoàn thiện các thủ tục để tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính trong CAND năm 2021.

  Bên cạnh đó, cần chú ý tới mối quan hệ giữa công tác cải cách hành chính của Công an các địa phương đối với công tác cải cách hành chính của UBND tỉnh trên địa bàn nhằm bảo đảm mỗi cải cách về thủ tục hành chính được Công an các địa phương thực hiện là góp phần vào cải cách hành chính chung của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại cuộc họp.

  Cũng tại cuộc họp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật mà Bộ Công an đang chủ trì, tham mưu xây dựng để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành...

  .

  Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an