Thứ Năm, 24/12/2020, 09:28 [GMT+7]

Phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở

(Congannghean.vn)-Xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở đóng một vai trò quan trọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, đồng thời góp phần cho việc xây dựng văn hóa nông thôn mới hiện nay. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư khá đồng bộ và đang từng bước phát huy hiệu quả hoạt động. 
Nhà văn hóa xã, nơi góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần             cho nhân dân
Nhà văn hóa xã, nơi góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân
Thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, Nhà nước, những năm qua việc xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh đã được quan tâm, đầu tư xây dựng. Từ đó tạo nên diện mạo mới, góp phần đa dạng hóa các loại hình hoạt động văn hóa và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
 
Thực hiện Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 về cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng một số thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở đến năm 2020. Đến nay, tổng số xã được đầu tư hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao theo cơ chế của tỉnh là 290 công trình, trong đó 182 nhà văn hóa, 108 sân vận động; 20/21 huyện, thành, thị có trung tâm văn hóa - thể thao; 480/480 xã, phường, thị trấn đã quy hoạch đất để xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao theo quy định của Bộ VHTTDL gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo của Sở VHTT Nghệ An, năm 2000 có 100/469 xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao, đạt 21,3%, đến năm 2020 có 441/460 xã, đạt 96%. Số làng, bản, khối, xóm, thôn có nhà văn hóa, sân thể thao, năm 2000 có 3.697/5.859 thôn, đạt 63%; đến năm 2020 có 5642/5.886 thôn (chưa sáp nhập), đạt 95,5%, trong đó có khoảng 3.823 thôn (chưa sáp nhập) có nhà văn hóa, sân thể thao đạt theo quy định của Bộ VHTTDL, đạt 64%.
 
Thời gian qua, với việc thực hiện “Đề án xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao và phát triển đời sống văn hoá ở cơ sở”, các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đến việc dành đất, quy hoạch đất để xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao từ xã đến các xóm, thôn, bản. Nhiều huyện, xã đã tích cực triển khai có hiệu quả, chính sách hỗ trợ xây dựng của địa phương cùng với huy động xã hội hóa từ nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức để xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm phương tiện hoạt động văn hoá. Theo đó, huyện Nghi Lộc và nhiều xã như Nghi Phong, Nghi Xuân... đã dành nguồn lực tốt hỗ trợ 65% kinh phí xây dựng nhà văn hóa xóm. Từ nguồn xã hội hóa, toàn huyện đã huy động gần 100 tỉ đồng để thực hiện. Hay như huyện Yên Thành, đến nay có 39/39 xã, thị trấn có thiết chế văn hóa thể thao đạt chuẩn, hệ thống thư viện cơ sở phát triển mạnh với 22 thư viện xã, 7 thư viện xóm với trên 10.000 bản sách, kinh phí đầu tư xây dựng thiết chế  94 tỉ đồng. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế như: Nhà văn hóa, trang thiết bị hoạt động, khánh tiết, quy mô chỗ ngồi, công trình phụ trợ, nhất là đối với thôn nói chung và thôn sau khi sáp nhập ở nhiều địa phương đã xuống cấp, lạc hậu, quy mô nhỏ, không đáp ứng nhu cầu tổ chức hoạt động. Việc dành quỹ đất cho xây dựng nhà văn hóa, nhất là sân thể thao của thôn ở miền núi cao, vùng biển, sân vận động các xã, phường (thuộc thành phố, thị xã) đảm bảo theo quy định còn khó khăn. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao và các hoạt động khác trong một số thiết chế văn hóa chưa phong phú, chưa phát huy tốt thiết chế văn hóa, thể thao đã xây dựng.
 
Thời gian tới, tiếp tục tham mưu nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025; tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn”; các huyện, thành, thị tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện trung tâm văn hóa - thể thao xã, nhà văn hóa, sân thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định Bộ VHTT&DL. Đồng thời, đảm bảo diện tích đất sử dụng theo quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; rà soát, tham mưu phương án xử lý nhà đất nhà văn hóa các xã sau khi sắp xếp, các thôn sau khi sáp nhập theo quy định. Cùng với sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, cần vận động nhân dân, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn đóng góp xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả lồng ghép các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các huyện, xã vùng miền núi để đẩy nhanh việc hoàn thiện thiết chế văn hoá, thể thao (trong đó có thiết chế đạt chuẩn).                          
.

Phan Tuyết

.