Thứ Năm, 19/12/2019, 08:03 [GMT+7]

Tăng cường phòng, chống tội phạm ma túy

(Congannghean.vn)-Kìm giữ và làm giảm số người nghiện ma túy mới năm sau thấp hơn năm trước, tiến tới đến năm 2025 số người nghiện giảm ít nhất 10%, số địa bàn phức tạp về ma túy giảm ít nhất 10%, số tụ điểm phức tạp giảm ít nhất 20% so với năm 2019; 100% số xã, phường, thị trấn có ma túy được tập trung chỉ đạo để chuyển hóa, phấn đấu mỗi năm giảm ít nhất 2 địa bàn cấp xã có ma túy…

Công an huyện Yên Thành bắt giữ đối tượng (X) mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 10 bánh hêrôin, 9 kg ma túy dạng đá và hàng nghìn viên ma túy tổng hợp
Công an huyện Yên Thành bắt giữ đối tượng (X) mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 10 bánh hêrôin, 9 kg ma túy dạng đá và hàng nghìn viên ma túy tổng hợp

Những chỉ tiêu nói trên được UBND tỉnh đặt ra tại Kế hoạch 723/KH-UBND ngày 6/12 về việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Mục đích của việc ban hành kế hoạch là quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 96/CTr/TU ngày 7/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các sở, ban, ngành, cấp ủy chính quyền các cấp, cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của nhân dân tham gia công tác phòng, chống ma túy…

Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng, chống tội phạm ma túy thời gian qua,  UBND tỉnh đặt ra các chỉ tiêu: Hàng năm, 100% các vụ việc phát hiện liên quan đến vi phạm pháp luật và tội phạm về ma túy, nhất là các vụ việc liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; 100% xã, phường, thị trấn, trường học… được tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức khác nhau ít nhất 1 lần/năm; kìm giữ và làm giảm số người nghiện ma túy mới năm sau thấp hơn năm trước, tiến tới đến năm 2025 số người nghiện giảm ít nhất 10%, số địa bàn phức tạp về ma túy ít nhất 10%, số tụ điểm phức tạp giảm ít nhất 20% so với năm 2019; 100% số xã, phường, thị trấn có ma túy được tập trung chỉ đạo để chuyển hóa, phấn đấu mỗi năm giảm ít nhất 2 địa bàn cấp xã có ma túy…

Giải pháp thực hiện là, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương, giải pháp về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống kiểm soát ma túy và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy. Trong đó, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy, cảnh báo toàn xã hội về hậu quả, tác hại của ma túy, nhất là tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, các nhóm đối tượng có nguy cơ cao (học sinh, sinh viên, người thất nghiệp, gia đình, thân nhân người nghiện ma túy).

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; nâng cao năng lực cho lực lượng phòng, chống và kiểm soát ma túy; tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống, kiểm soát ma túy; tiếp tục xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở; phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua khác để xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy.

Để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, đơn vị theo kế hoạch này. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường và nâng cao hiệu lực về quản lý Nhà nước về ANTT phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện toàn diện các nội dung về các giải pháp của kế hoạch này, xác định đó là các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, bền bỉ của các ngành chức năng, của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân.

.

Đ.T

.