Thứ Sáu, 02/08/2019, 08:36 [GMT+7]
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại Nghệ An đã được đẩy mạnh thực hiện với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả; hình thức PBGDPL ngày càng phong phú, đa dạng, nội dung tuyên truyền đi vào thực chất, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đồng thời, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các em học sinh tại Trường THCS và Tiểu học
Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các em học sinh tại Trường THCS và Tiểu học xã Mường Nọc, huyện Quế Phong

Trên cơ sở Kế hoạch hoạt động PBGDPL tỉnh năm 2019 và hướng dẫn của cơ quan Thường trực Hội đồng, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã kịp thời ban hành Kế hoạch PBGDPL năm 2019 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp đã được UBND các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên củng cố, kiện toàn, bổ sung. Hiện, toàn tỉnh có 735 báo cáo viên cấp huyện và 6.791 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Đội ngũ giáo viên dạy môn pháp luật, môn giáo dục công dân cũng được bổ sung và chuẩn hoá, cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cơ quan thường trực, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, in ấn, cấp phát tài liệu, tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo cho các thành viên, thư ký Hội đồng tỉnh, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của đội ngũ này đối với công tác tuyên truyền PBGDPL.

Quá trình triển khai thực hiện, nội dung tuyên truyền, phổ biến luôn được đổi mới, sát thực hơn với nhu cầu của xã hội và điều kiện thực tiễn, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, kiểm tra văn bản và cải cách thủ tục hành chính.

Đặc biệt là tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua năm 2018 và năm 2019 như: Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật Phòng chống tham nhũng… hay các lĩnh vực: Cải cách hành chính, hỗ trợ khởi nghiệp, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy, nổ, an toàn giao thông đường bộ; pháp luật về biển, đảo. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền, phổ biến mang tính định hướng các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo xây dựng luật năm 2019.

Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp tiếp tục được duy trì và sử dụng rộng rãi, nhất là thông qua tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến; hội thảo, tọa đàm, tập huấn, tổ chức các cuộc thi... Trong 6 tháng đầu năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Hội đồng cấp huyện đã tổ chức 4.562 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp cho 917.216 lượt người. Biên soạn và phát hành 346.380 bản tài liệu PBGDPL các loại, số tài liệu đăng tải trên internet: 13.124 bản. Tổ chức 286 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 92.162 lượt người dự thi bằng nhiều hình thức: Thi sân khấu hóa, thi trắc nghiệm, thi trực tuyến, thi viết... Các hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng công nghệ thông tin cũng được áp dụng rộng rãi, phù hợp với thực tiễn.

Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm chú trọng
Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm chú trọng

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, địa phương tiếp tục duy trì đăng tải, cập nhật các văn bản pháp luật, chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực của từng đơn vị trên các trang thông tin điện tử website để cán bộ và nhân dân kịp thời truy cập, tìm hiểu, tăng cường trao đổi, đối thoại chính sách, pháp luật giữa cơ quan quản lý Nhà nước với doanh nghiệp, người dân. Trong đó, điển hình như các đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế, TX Hoàng Mai...

Ngoài ra, một số mô hình hiệu quả tiếp tục được duy trì tại các địa phương như: Tiếng kẻng an toàn giao thông, làng quân nhân tự quản, các dòng họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội (TX Thái Hòa); tổ tự quản, tổ liên gia (Nghi Lộc); phiên tòa giả định (TX Hoàng Mai; Thanh Chương); các loại hình câu lạc bộ: Phụ nữ với pháp luật, nông dân với pháp luật, câu lạc bộ thời sự pháp luật (TX Cửa Lò); tổ chức các lễ mít tinh ra quân phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông; mô hình “Dân vận khéo về bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” (TP Vinh)...

Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tổ chức được nhiều cuộc sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng giới thiệu các văn bản pháp luật mới như: Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật Phòng chống tham nhũng... Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã chủ động lựa chọn các hình thức phù hợp để triển khai, phổ biến các Luật mới ban hành, văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý, lĩnh vực hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị như: Tổ chức hội nghị tập trung hoặc lồng ghép việc phổ biến pháp luật với các cuộc họp, sinh hoạt cơ quan (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Ban Dân vận...); BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì Ngày chính trị văn hóa tinh thần với sinh hoạt Ngày pháp luật vào thứ 5 của tuần cuối tháng; Sở Tài chính tổ chức tìm hiểu pháp luật thông qua nghiên cứu tài liệu tại tủ sách pháp luật, qua internet và phương tiện thông tin đại chúng...

Xác định học sinh - sinh viên là những đối tượng cần được đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trong ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn cho cán bộ cốt cán và báo cáo viên pháp luật tại các đơn vị trực thuộc, các lĩnh vực liên quan đến giáo dục và đào tạo; duy trì hoạt động các Câu lạc bộ pháp luật trong nhà trường, hướng dẫn nội dung và tổ chức sinh hoạt mẫu; tổ chức các chương trình ngoại khóa về PBGDPL trong nhà trường; tổ chức các buổi giao ban an ninh trường học; tổ chức ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông cho tất cả các trường học trên địa bàn.

Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường tổ chức các cuộc thi trực tuyến trên cổng Thông tin điện tử như: “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet’’, “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công”... Trên cơ sở đó, các nhà trường triển khai cập nhật, đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu; củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy môn học pháp luật, môn học giáo dục công dân.

Ngoài ra, công tác PBGDPL cho các nhóm đối tượng đặc thù được chú trọng với nhiều hình thức khá đa dạng: Hội Phụ nữ đã ra mắt câu lạc bộ "Hỗ trợ cộng đồng phòng, chống mua bán người" tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong; tổ chức các cuộc đối thoại chính sách về di cư an toàn và phòng, chống mua bán người tại xã Châu Hoàn, Quỳ Châu; xã Hạnh Dịch, Quế Phong; Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma tuý, Luật Cư trú tại 60 bản vùng sâu, vùng xa thuộc 7 huyện miền núi; 22 lớp giáo dục pháp luật cho can phạm nhân; Bộ đội Biên phòng biên soạn các loại tờ gấp, xây dựng các phóng sự về phòng, chống di, dịch cư trái pháp luật, các tệ nạn xã hội, thành lập tổ tự quản đường biên, bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển trong nhân dân; Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập điểm tư vấn pháp luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Bắc Vinh”, Nhóm cán bộ công đoàn hỗ trợ người lao động khởi kiện Toà án...

Thực tiễn đã chứng minh, hiệu quả từ công tác PBGDPL góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANTT tại địa phương. Xác định rõ điều đó, trong thời gian tới, với vai trò chủ đạo, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh PBGDPL thông qua việc duy trì các mô hình đã và đang thực hiện. Bên cạnh đó, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; đồng thời, tiếp tục đa dạng hóa hình thức, phương pháp PBGDPL phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kịp thời phát hiện mô hình điểm, cách làm mới, làm hay trong công tác PBGDPL để từ đó nhân rộng, tạo phong trào chung.

.

Ngọc Anh

.