Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201712/10-nam-thi-hanh-luat-binh-dang-gioi-tung-buoc-khang-dinh-vi-the-cua-nguoi-phu-nu-774355/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201712/10-nam-thi-hanh-luat-binh-dang-gioi-tung-buoc-khang-dinh-vi-the-cua-nguoi-phu-nu-774355/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Từng bước khẳng định vị thế của người phụ nữ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 31/12/2017, 10:07 [GMT+7]
10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

Từng bước khẳng định vị thế của người phụ nữ

(Congannghean.vn)-Sau 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới (2007 - 2017), tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Luật tại cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh thường xuyên quan tâm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Hội Phụ nữ Công an tỉnh thường xuyên quan tâm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Có thể thấy, tại Nghệ An, sau 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới (BĐG), kết quả lồng ghép giới vào các lĩnh vực đời sống kinh tế, chính trị và xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: Nhận thức về giới và BĐG của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng, từ người lao động đến các nhà lãnh đạo, quản lý đã được nâng cao. Công tác phối hợp liên ngành thực hiện Luật BĐG ngày càng chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ, hiệu quả; tỉnh Nghệ An đã hình thành được bộ máy tổ chức làm công tác BĐG và ban vì sự tiến bộ phụ nữ từ cấp tỉnh đến cơ sở xã, phường.

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm và duy trì, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu BĐG của tỉnh Nghệ An nói riêng và Luật BĐG nói chung. Đã có 16 chỉ tiêu thuộc các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về BĐG tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015, 2016 - 2020 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các tác động của thực hiện BĐG đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương: Từ việc thực hiện lồng ghép có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về BĐG vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã góp phần thúc đẩy các lĩnh vực chính trị, kinh tế, y tế, giáo dục, văn hoá - thông tin, thể dục - thể thao, gia đình phát triển, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như: Hệ thống luật pháp, chính sách và khung pháp lý về BĐG chưa đầy đủ, đồng bộ; hệ thống dịch vụ cho công tác BĐG chưa phát triển; việc lồng ghép vấn đề trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ cán bộ làm công tác BĐG tại cơ sở thường xuyên thay đổi, thiếu ổn định, hạn chế kiến thức về giới, kỹ năng lồng ghép giới chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, chưa có các sản phẩm truyền thông về Luật BĐG phù hợp với đồng bào các dân tộc thiểu số; định kiến giới còn tồn tại khá phổ biến trong nhân dân, đặc biệt trong một bộ phận cán bộ, công chức. Ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BĐG của một số cán bộ lãnh đạo, đảng viên và một bộ phận nhân dân chưa đầy đủ và triệt để. Công tác thu thập thông tin, xử lý số liệu, báo cáo về Luật BĐG của các cấp, ngành, các đơn vị, địa phương chất lượng còn thấp, thiếu kịp thời, độ chính xác chưa cao; một số chỉ tiêu, mục tiêu mang tính định tính, khó định lượng và chưa được đưa vào trong các chỉ tiêu điều tra thống kê hàng năm nên khó thu thập thống kê.

Hiện, các bộ, ngành Trung ương vẫn chưa có hướng dẫn ngành dọc việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu BĐG, nên thiếu sự thống nhất, gây khó khăn cho địa phương khi phối hợp triển khai thực hiện cũng như tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện. Còn thiếu sự quan tâm, đầu tư nguồn lực cho các hoạt động BĐG từ ngân sách địa phương, nhất là ở cấp xã.

Vừa qua, phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật BĐG, đồng chí Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác BĐG và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, nhất là tổ chức tập huấn về kiến thức giới và kỹ năng lồng ghép vấn đề BĐG trong hoạch định và thực thi chính sách cho cán bộ quản lý Nhà nước về BĐG; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành luật về BĐG ở các sở, ngành, đơn vị địa phương; tham mưu đề xuất để thực hiện có hiệu quả Luật BĐG.

.

Phan Tuyết

.