Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201704/huong-dan-dang-ki-xe-4-banh-chay-xang-cho-khach-du-lich-732201/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201704/huong-dan-dang-ki-xe-4-banh-chay-xang-cho-khach-du-lich-732201/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hướng dẫn đăng kí xe 4 bánh chạy xăng chở khách du lịch - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 12/04/2017, 10:44 [GMT+7]

Hướng dẫn đăng kí xe 4 bánh chạy xăng chở khách du lịch

Thực hiện Công văn 2143/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế tại các tỉnh, thành phố, Công an Nghệ An có hướng dẫn đăng kí như sau:

1. Về thủ tục, hồ sơ đăng kí xe: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng kí xe.

- Đối với chứng từ nguồn gốc:  Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe chở người 4 bánh có gắn động cơ (Đối với xe sản xuất, lắp ráp) hoặc Giấy chứng nhận chất lượng An toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường xe chở người 4 bánh có gắn động cơ nhập khẩu (đối với xe nhập khẩu) theo quy định tại khoản 3, khoản 4, điều 8, Thông tư 86/2014/TT-NGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải ; điểm b, khoản 3, Điều 12, Thông tư 86/2014/TT-NGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 8. Kiểm tra trong quá trình sản xuất, lắp ráp

1. Cơ sở sản xuất chỉ được tiến hành sản xuất, lắp ráp và xuất xưởng các Xe tiếp theo sau khi kiểu loại Xe đã được cấp Giấy chứng nhận và phải đảm bảo các Xe này phù hợp với hồ sơ đăng ký chứng nhận, mẫu điển hình đã được thử nghiệm. Cơ sở sản xuất phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng các Xe xuất xưởng.

2. Từng Xe sản xuất, lắp ráp phải được Cơ sở sản xuất kiểm tra chất lượng xuất xưởng (sau đây gọi tắt là kiểm tra xuất xưởng).

3. Căn cứ vào Giấy chứng nhận đã cấp và kết quả kiểm tra xuất xưởng, Cơ sở sản xuất Xe tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế sẽ được nhận phôi Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này cho các Xe sản xuất, lắp ráp.

4. Cơ sở sản xuất cấp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng cho từng xe đạt yêu cầu xuất xưởng. Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo quy định tại khoản 3 Điều này phải do người có thẩm quyền (cấp trưởng, cấp phó hoặc cấp dưới trực tiếp được ủy quyền bằng văn bản của Thủ trưởng Cơ sở sản xuất) ký tên và đóng dấu.

5. Cơ sở sản xuất có trách nhiệm lập và cấp cho từng Xe xuất xưởng hồ sơ với các hạng mục tối thiểu sau đây: Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng; Hướng dẫn sử dụng; Phiếu bảo hành Xe.

6. Cục Đăng kiểm Việt Nam có thể tiến hành kiểm tra đột xuất. Trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy Cơ sở sản xuất vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 9 của Thông tư này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận. Trường hợp vi phạm chưa tới mức bị thu hồi Giấy chứng nhận thì thực hiện giám sát việc kiểm tra xuất xưởng theo quy định tại khoản 2 Điều này.


Điều 12. Cấp giấy chứng nhận chất lượng nhập khẩu

1. Cơ sở nhập khẩu lập 01 bộ hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Thông tư này và nộp trực tiếp cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.

2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét, đối chiếu hồ sơ đăng ký kiểm tra với quy định tại khoản 1 Điều 10 của Thông tư này và xử lý như sau:

a) Nếu hồ sơ đăng ký kiểm tra chưa đầy đủ theo quy định thì ngay trong ngày làm việc, hướng dẫn Cơ sở nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện lại;

b) Nếu hồ sơ đăng ký kiểm tra đầy đủ theo quy định thì trong phạm vi 01 ngày làm việc, xác nhận vào Bản đăng ký kiểm tra, đồng thời thống nhất với Cơ sở nhập khẩu về thời gian và địa điểm kiểm tra.

3. Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra và xem xét kết quả thử nghiệm Xe theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này, tiến hành thông báo kết quả trong phạm vi 03 ngày làm việc (kể từ ngày kết thúc kiểm tra, nhận được kết quả thử nghiệm) như sau:

a) Nếu không đạt yêu cầu thì thông báo để Cơ sở nhập khẩu khắc phục; Quá thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo, nếu Cơ sở nhập khẩu chưa có biện pháp khắc phục thì cấp Thông báo không đạt chất lượng theo mẫu quy định tại Phụ lục IVc ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Nếu đạt yêu cầu thì cấp Giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục IVb ban hành kèm theo Thông tư này.

 

2. Về địa điểm đăng kí xe:      Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ)

Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt - Công an Nghệ An

Số 108, đường Hoàng Phan Thái, thành phố Vinh , Nghệ An 

.

Công an Nghệ An