Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201704/cong-van-so-2143ttg-ktn-ve-thi-diem-xe-4-banh-chay-xang-cho-khach-du-lich-732186/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201704/cong-van-so-2143ttg-ktn-ve-thi-diem-xe-4-banh-chay-xang-cho-khach-du-lich-732186/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Công văn số 2143/TTg-KTN về thí điểm xe 4 bánh chạy xăng chở khách du lịch - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 12/04/2017, 10:11 [GMT+7]

Công văn số 2143/TTg-KTN về thí điểm xe 4 bánh chạy xăng chở khách du lịch

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2143/TTg-KTN

V/v thí điểm hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế tại các tỉnh, thành phố

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số: 10365/BGTVT-VT ngày 05 tháng 9 năm 2016 về việc thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh có gắn động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế tại một số tỉnh, thành phố; 11229/BGTVT-VT ngày 26 tháng 9 năm 2016 về việc báo cáo, đề xuất giải pháp đăng ký số xe điện đang lưu hành tại các địa phương được phép thí điểm) và ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (văn bản số 7784/UBND-PC2 ngày 01 tháng 11 năm 2016 về sử dụng xe 4 bánh sử dụng năng lượng xăng sinh học ở các khu du lịch); căn cứ ý kiến thống nhất của các Bộ: Công an, Tư pháp, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp ngày 24 tháng 10 năm 2016 bàn về thí điểm hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ xăng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

 1. Đồng ý thí điểm hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế tại các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian thí điểm đến hết năm 2018.

 2. Loại phương tiện nêu trên phải được đăng ký, đăng kiểm trước khi lưu hành theo quy định của pháp luật. Khi tham gia giao thông phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ. Sau 06 tháng thực hiện, Bộ Giao thông vận tải tổ chức sơ kết, đánh giá để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tiếp theo.

 3. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên chịu trách nhiệm quy định phạm vi tuyến đường, lộ trình được phép hoạt động; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; phát hiện và xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm, nhất là các vi phạm về tuyến đường, lộ trình hoạt động.

 4. Giao Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động thí điểm xe 4 bánh có gắn động cơ, trong đó lưu ý ưu tiên sử dụng xe sản xuất, lắp ráp trong nước; phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi lợi dụng hoạt động thí điểm xe 4 bánh có gắn động cơ để buôn lậu, gian lận thương mại; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức tổng kết hoạt động thí điểm, đề xuất giải pháp xử lý đối với phương tiện đang lưu hành nhưng chưa thực hiện đăng ký, đăng kiểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

 • Các Bộ: CA, TC, CT, TP, KHCN, TNMT;

 • UBND các tỉnh, TP: Lào Cai, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, 

Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, 

Quảng Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Kiên Giang;

 • Ủy ban ATGT Quốc gia;

 • VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, 

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, V.I, PL, KTTH, NC, V.III;

 • Lưu: VT, KTN (3)

KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNG

 

Trịnh Đình Dũng

.

Nguồn: Chinhphu.vn.