Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/an-toan-giao-thong/201711/csgt-nghe-an-ket-hop-tuan-tra-cong-khai-va-hoa-trang-de-dam-bao-antt-767938/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/an-toan-giao-thong/201711/csgt-nghe-an-ket-hop-tuan-tra-cong-khai-va-hoa-trang-de-dam-bao-antt-767938/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kết hợp tuần tra công khai và hóa trang để đảm bảo ANTT - Báo Công An Nghệ An điện tử