Thứ Bảy, 02/01/2021, 07:37 [GMT+7]

Sở NN&PTNT lý giải việc 'phình' nhân sự ở Ban quản lý dự án NN&PTNT

(Congannghean.vn)-Theo lý giải của Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Nghệ An, việc nhân sự ở Ban quản lý dự án ngành NN&PTNT vượt định mức của UBND tỉnh cho phép là do yêu cầu của nhiệm vụ công tác chuyên môn. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, những lý do trên chưa thực sự thuyết phục, vì đó là hành vi không tuân theo Quyết định số 749/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Hiện Ban quản lý dự án NN&PTNT đang có 38 người làm việc
Hiện Ban quản lý dự án NN&PTNT đang có 38 người làm việc
Trước đó, ngày 7/3/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định số 749/QĐ-UBND “Về việc phê duyệt phương án thành lập Ban quản lý dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An” (sau đó được đổi tên thành Ban quản lý dự án NN&PTNT, thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An). Trong đó quy định cơ cấu tổ chức bộ máy gồm: Lãnh đạo Ban có giám đốc và không quá 3 phó giám đốc; 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và không quá 20 người làm việc... Tuy nhiên, quá trình thực hiện việc thành lập Ban quản lý dự án NN&PTNT, Sở NN&PTNT đã tăng số lượng người làm việc ở Ban này thêm 1 phó giám đốc ban và tăng hơn 20 người làm việc. 
 
Trao đổi vấn đề trên với phóng viên, ông Phan Sỹ Đức, chuyên viên Phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ Nghệ An khẳng định: “Rõ ràng việc làm trên của Sở Nông Nghiệp là sai so với Quyết định của UBND tỉnh...” 
 
Tuy nhiên, khi trao đổi các nội dung trên với phóng viên, Phòng Tổ chức cán bộ, Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An lý giải: “Do đây là dự án có quy mô lớn và địa bàn thực thi dự án rộng nên cần phải bổ sung thêm lãnh đạo ban để phụ trách công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Nội dung này Sở NN&PTNT đã báo cáo Ban quản lý TW các dự án thủy lợi và được chấp thuận tại Văn bản số 567/CPO-Jica2, ngày 23/4/2013. Trên cơ sở đó, Sở NN&PTNT đã có Tờ trình số 1100/SNN-TCCB ngày 13/5/2013 đề nghị UBND tỉnh bổ sung thêm 1 Phó ban và được UBND tỉnh đồng ý tại Công văn số 3421/UBND-TH vào ngày 24/5/2013”.
 
Về việc tăng hơn 20 người so với Quyết định của UBND tỉnh giao, Phòng Tổ chức cán bộ, Sở NN&PTNT nói rằng: “Do dự án có quy mô lớn, ngoài công trình đầu mối lớn như Bara Đô Lương, cống Diễn Thành, kênh Vách Bắc, 56,2 km kênh chính, 164 km kênh cấp 1, 169 km kênh cấp 2, 55 km kênh cấp 3 và còn hàng nghìn công trình trên kênh nên khối lượng hồ sơ, thiết kế, đấu thầu, hoàn công... rất lớn. Mặt khác, do yêu cầu tiến độ gấp nên các bộ phận kế hoạch, kỹ thuật, tài vụ đều phải tăng thêm người để hoàn thành đúng tiến độ. Riêng tổ tư vấn đấu thầu có thời điểm cần hơn 10 nhân viên. Phòng kỹ thuật do vừa phải đi hiện trường với tư vấn thiết kế vừa kiểm tra bản vẽ nên phải bổ sung thêm người mới đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ”.
 
Tóm lại, lý giải nguyên nhân “phình” nhân sự ở Ban quản lý dự án NN&PTNT, phòng Tổ chức cán bộ, Sở NN&PTNT cho rằng do yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu các cơ quan đơn vị cần thiết tăng số người làm việc thì phải xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền (Sở Nội vụ) và được UBND tỉnh đồng ý bằng văn bản. Do vậy, việc tăng gấp đôi số lượng người làm việc ở Ban quản lý NN&PTNT như trên mà không được UBND tỉnh đồng ý bằng văn bản là việc làm hoàn toàn trái quy định. Đáng chú ý, trong số các nhân viên làm việc tại Ban quản lý NN&PTNT, có nhiều người được ký hợp đồng vào những năm gần đây (2015, 2016, 2017 và 2018).
Việc Ban quản lý dự án NN&PTNT, Sở NN&PTNT tăng số người làm việc là trái với Chỉ thị số 30/CT-UBND của UBND tỉnh
Việc Ban quản lý dự án NN&PTNT, Sở NN&PTNT tăng số người làm việc là trái với Chỉ thị số 30/CT-UBND của UBND tỉnh
Về hướng xử lý các nhân sự tăng thêm, Phòng Tổ chức cán bộ, Sở NN&PTNT cho biết: Ngày 9/12/2020, Ban quản lý dự án NN&PTNT có Công văn số 256/NAPMU-TCHC về việc báo cáo số lượng người làm việc tại NAPMU. Sau khi xem xét, Sở NN&PTNT đã có Văn bản số 4263/SNN-TCCB ngày 15/12/2020 về việc xử lý hợp đồng lao động tại NAPMU, trong đó nêu rõ: “Để xử lý các hợp đồng lao động vượt chỉ tiêu so với Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 7/3/2013 của UBND tỉnh phê duyệt phương án thành lập Ban quản lý dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An, Sở NN&PTNT giao Ban quản lý dự án VPTNT căn cứ các quy định tại Bộ Luật lao động 2012 và trên cơ sở cân đối khối lượng công việc, chi phí trả lương, tiến hành rà soát lại toàn bộ số hợp đồng lao động đã ký. Từ đó có phương án giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể (bố trí, sắp xếp lại hoặc chấm dứt hợp đồng...) theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền hợi hợp pháp cho người lao động”.
 
 
Việc ký hợp đồng lao động đã được UBND tỉnh quán triệt tại Chỉ thị số 30/CT-UBND, ngày 28/10/2013  “Về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị”. Chỉ thị số 30/CT-UBND nhấn mạnh: “Từ nay về sau, nghiêm cấm Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hợp đồng lao động khi chưa được UBND tỉnh phê duyệt cơ cấu, số lượng, vị trí, chức danh hợp đồng lao động. Tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”. Ngoài ra, tại Chỉ thị số 293/CT-UBND ngày 3/11/2017 của UBND tỉnh “Về công tác tổ chức bộ máy biên chế, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị” tiếp tục chấn chỉnh việc ký hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị.
 
Như vậy, việc tăng số lao động hợp đồng tại Ban quản lý dự án NN&PTNT, Sở NN&PTNT là đi ngược lại hay nói cách khác là trái với các văn bản chỉ đạo hiện hành của UBND tỉnh.
.

Đ. Thắng

.