Chủ Nhật, 18/08/2019, 07:16 [GMT+7]

Thanh tra việc chấp hành các quy định đảm bảo ATTP dịp Tết Trung thu năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3116/QĐ-UBND về thanh tra việc chấp hành các quy định đảm bảo ATTP dịp Tết Trung thu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
Theo đó, Đoàn thanh tra liên ngành sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về đảm bảo ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống; thanh tra công tác quản lý Nhà nước về ATTP tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại các cơ quan tham mưu, quản lý ATTP của các huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh. Thời gian thanh tra dự kiến từ ngày 19/8 - 20/9/2019, Đoàn thanh tra liên ngành sẽ tiến hành thanh tra đột xuất hoặc thanh tra theo kế hoạch.
 
Đoàn thanh tra liên ngành có nhiệm vụ thanh tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP (nếu có); Đoàn được sử dụng con dấu của Sở Công thương để thiết lập hồ sơ vụ việc và xử phạt vi phạm hành chính đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định; báo cáo kết quả thanh tra cho người, cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Trong quá trình thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra liên ngành và các thành viên đoàn thanh tra sẽ thực hiện các quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra và quy định của pháp luật hiện hành.
.

N.A

.