Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201803/ban-hanh-19-van-ban-qppl-trong-thang-12018-783008/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201803/ban-hanh-19-van-ban-qppl-trong-thang-12018-783008/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ban hành 19 văn bản QPPL trong tháng 1/2018 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 02/03/2018, 08:53 [GMT+7]

Ban hành 19 văn bản QPPL trong tháng 1/2018

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 1/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 19 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 13 Nghị định của Chính phủ và 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 
Trong đó, Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/1/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.
 
Nghị định được ban hành nhằm tạo điều kiện hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và tạo chính sách hỗ trợ đối với giáo viên mầm non, đặc biệt là trẻ em đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo và trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 
Nghị định được ban hành nhằm quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; khắc phục các hạn chế, bất cập trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 
Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.
 
Nghị định gồm 07 chương, 96 điều, quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương về căn cứ tiến hành, trình tự, thủ tục, thời hạn, nội dung, căn cứ chấm dứt điều tra vụ việc phòng vệ thương mại; cách xác định thiệt hại của ngành sản xuất trong nước; chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại; áp dụng, rà soát biện pháp phòng vệ thương mại; trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan trong quá trình điều tra; miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại; xử lý biện pháp phòng vệ thương mại áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam;...
 
Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin. Nghị định được ban hành để thực hiện nhiệm vụ được Luật giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật, như: Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người khuyết tật, người sinh sống ở biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tiếp cận thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp; phiếu yêu cầu cung cấp thông tin…, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai đồng bộ các quy định của Luật trong phạm vi cả nước.
 
Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới gồm 06 chương, 26 điều, quy định chi tiết các hoạt động thương mại biên giới quy định tại Điều 53 và Điều 54 Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của thương nhân, cư dân biên giới; các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán, trao đổi hàng hóa quy định trong điều ước quốc tế giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước có chung biên giới, cụ thể: Thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới; thương nhân mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới; cửa khẩu biên giới thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới của thương nhân; hàng hóa mua bán, trao đổi qua biên giới của thương nhân; kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa mua bán, trao đổi qua biên giới của thương nhân; hình thức thỏa thuận trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới của thương nhân; chính sách thuế, phí và lệ phí.
 
Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg ngày 16/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.
 
Quyết định được ban hành nhằm đảm bảo phù hợp với một số Luật, Nghị định được Quốc hội, Chính phủ ban hành trong thời gian vừa qua trong lĩnh vực thuế, phí, lệ phí, đầu tư, ngân sách nhà nước, tín dụng, đất đai,... trong đó có quy định đối với khu kinh tế cửa khẩu; góp phần đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
.

Nguồn: Chí Kiên/Chinhphu.vn

.