Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201603/can-nang-cao-hieu-qua-pho-bien-giao-duc-phap-luat-qua-tuyen-truyen-mieng-665636/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201603/can-nang-cao-hieu-qua-pho-bien-giao-duc-phap-luat-qua-tuyen-truyen-mieng-665636/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cần nâng cao hiểu quả phổ biến, giáo dục pháp luật qua tuyên truyền miệng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 08/03/2016, 09:29 [GMT+7]

Cần nâng cao hiểu quả phổ biến, giáo dục pháp luật qua tuyên truyền miệng

(Congannghean.vn)-Bằng nhiều hình thức, giải pháp thích hợp cùng sự hoạt động tích cực của lực lượng tuyên truyền miệng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thông qua tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, giữ vững ANTT, trật tự an toàn xã hội. Nội dung tuyên truyền bám sát chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, chú trọng các quy định của pháp luật liên quan đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

   Cán bộ Hội Phụ nữ phát tờ rơi tuyên truyền về bình đẳng giới cho chị em tiểu thương
Cán bộ Hội Phụ nữ phát tờ rơi tuyên truyền về bình đẳng giới cho chị em tiểu thương

Song song với các nội dung tuyên truyền miệng, tỉnh còn chú trọng đổi mới hình thức PBGDPL phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng, điều kiện cụ thể của từng cấp, ngành. Các hình thức PBGDPL như tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh, tờ rơi, tài liệu, hội nghị, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật… tiếp tục được phát huy hiệu quả. Trong năm 2015, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh với hơn 100.310 bài dự thi.

Tổ chức thành công cuộc thi viết “Gương sáng thanh, thiếu niên chấp hành pháp luật” trên địa bàn tỉnh nhằm giới thiệu những cá nhân có ý thức tốt trong thực hiện, chấp hành pháp luật; gương thanh, thiếu niên từng lầm lỡ, phạm pháp nhưng đã vượt qua lỗi lầm, vươn lên trở thành công dân tốt, với 4.144 bài dự thi. Ngoài ra, Sở Tư pháp còn tổ chức phát hành 31.980 tờ gấp có nội dung pháp luật về hôn nhân và gia đình, an toàn giao thông, hoà giải ở cơ sở, phòng, chống ma tuý; 1.228 cuốn sách pháp luật về văn bản PBGDPL và phòng, chống tham nhũng, cấp phát miễn phí cho 21 huyện, các tổ hòa giải và hòa giải viên; tổ chức 9 buổi tuyên truyền lưu động tại các huyện với các nội dung: Hiến pháp 2013, Luật Thanh niên. Tổ chức ngày pháp luật hàng tháng tại các cơ quan với nhiều chuyên đề. Tổ chức 12 buổi bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, tập huấn các văn bản pháp luật mới như: Pháp luật về giao thông, Luật Đất đai... cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Tuy nhiên, công tác PBGDPL thông qua hình thức tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, trong đó nguyên nhân chủ quan là do người làm công tác tuyên truyền miệng chưa gây thiện cảm cho người nghe; chưa tạo sự được sự hấp dẫn, ấn tượng trong khi nói; chưa đảm bảo nguyên tắc sư phạm trong tuyên truyền miệng; việc sử dụng phương pháp thuyết phục còn hạn chế…

Bên cạnh đó, còn có một số nguyên nhân khách quan như: Thông tin chưa được cập nhật đầy đủ, kịp thời; một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chưa đến được với nhân dân; một số thắc mắc, kiến nghị chưa được giải thích, giải đáp kịp thời và xác đáng; cán bộ làm công tác tư tưởng, tuyên truyền chưa nhiệt tình, trình độ năng lực chưa theo kịp yêu cầu phát triển của xã hội; chưa chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp trong tuyên truyền; chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền chưa đồng đều, tinh thần trách nhiệm chưa cao và thiếu kinh nghiệm; chế độ, chính sách, điều kiện cơ sở vật chất cho công tác tuyên truyền còn nghèo nàn, nhất là ở cấp cơ sở…

Để công tác tuyên truyền miệng trong PBGDPL tiếp tục phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cần đổi mới nội dung, phương thức theo hướng kịp thời, nhạy bén, bám sát cơ sở, thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, phù hợp với trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục của hoạt động tuyên truyền miệng; chủ động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; làm tốt việc truyền đạt nội dung đến người nghe, đồng thời chủ động tiếp nhận thông tin, đối thoại, trao đổi, giải quyết những vấn đề đặt ra.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên truyền có phẩm chất, năng lực, đảm bảo các tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu của hoạt động tuyên truyền miệng; tăng cường công tác quản lý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Mặt khác, cần đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ làm công tác tuyên truyền; thường xuyên thông tin những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, cập nhật kiến thức mới, thông tin thời sự quốc tế, khu vực, trong nước và địa phương; tạo cơ chế, chính sách, đầu tư kinh phí để động viên, khuyến khích báo cáo viên.

.

Cao Loan

.