Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201601/nhung-thay-doi-trong-bo-luat-hinh-su-2015-va-bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-ghi-am-ghi-hinh-hoi-cung-trong-pham-vi-toan-quoc-656782/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201601/nhung-thay-doi-trong-bo-luat-hinh-su-2015-va-bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-ghi-am-ghi-hinh-hoi-cung-trong-pham-vi-toan-quoc-656782/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ghi âm, ghi hình hỏi cung trong phạm vi toàn quốc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 12/01/2016, 08:31 [GMT+7]
Những thay đổi trong Bộ luật Hình sự 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Ghi âm, ghi hình hỏi cung trong phạm vi toàn quốc

(Congannghean.vn)-Từ ngày 1/7/2016, Bộ luật Hình sự 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 sẽ có hiệu lực thi hành với điều khoản sửa đổi theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn. Trước đó, từ ngày 18/12/2015, các bộ luật này đã được công bố và một số nội dung đã được thực hiện. Báo Công an Nghệ An xin trích dẫn một số điểm mới của 2 bộ luật này.

Kể từ 0 giờ 00 phút ngày 1/7/2016, khi Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có hiệu lực thi hành, đối với những vụ án do cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án đang thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 nhưng đến ngày 1/7/2016 chưa kết thúc thì thẩm quyền giải quyết tiếp tục được áp dụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 cho đến khi kết thúc vụ án, còn các vấn đề khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Đối với những tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đang trong quá trình kiểm tra, xác minh nhưng đến ngày 1/7/2016 chưa kết thúc thì thời hạn giải quyết được tính theo thời hạn của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Đối với những bị can, bị cáo đang bị tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 nhưng đến ngày 1/7/2016 không được tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 hoặc thời hạn tạm giam vượt quá thời hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì Viện kiểm sát, Tòa án quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đang áp dụng hoặc thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Sẽ thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh hỏi cung bị can
Sẽ thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh hỏi cung bị can

Đối với những vụ án hình sự do cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đang tiến hành điều tra nhưng đến ngày 1/7/2016 chưa kết thúc điều tra thì thời hạn điều tra được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Đối với những vụ án hình sự đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục rút gọn nhưng đến ngày 1/7/2016 chưa kết thúc điều tra, chưa quyết định việc truy tố hoặc chưa đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm thì thời hạn điều tra, truy tố, xét xử được tính theo thời hạn của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Đối với những bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị trước ngày 1/7/2016 và thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 456 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 nhưng kể từ ngày 1/7/2016 mới xét xử thì áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 để giải quyết. Đối với những vụ án hình sự đã xét xử sơ thẩm theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 mà có kháng cáo, kháng nghị trước ngày 1/7/2016 nhưng kể từ ngày 1/7/2016 mới xét xử phúc thẩm thì áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 để giải quyết.

Đối với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 mà có kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trước ngày 1/7/2016 nhưng chưa giải quyết hoặc kể từ ngày 1/7/2016 mới có kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thì áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Đối với những trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận người bào chữa theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 thì người bào chữa tiếp tục sử dụng cho đến khi kết thúc việc bào chữa. Tòa án tiếp tục áp dụng các quy định pháp luật hiện hành về án phí, lệ phí tòa án và các chi phí tố tụng khác cho đến khi có quy định mới của cơ quan có thẩm quyền.

Quốc hội cũng giao Chính phủ đầu tư kinh phí để đảm bảo việc thực hiện các quy định về chỉ định người bào chữa, ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can, sao chép, số hóa tài liệu trong hồ sơ vụ án hình sự, giám định tư pháp và hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện KSND tối cao và TAND tối cao hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bắt đầu từ ngày 1/7/2016. Chậm nhất đến ngày 1/1/2019, thực hiện thống nhất việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh hỏi cung bị can trên phạm vi toàn quốc.

.

Thiên Thảo

.