Thứ Hai, 02/09/2019, 09:50 [GMT+7]

Phát huy vai trò nông dân trong xây dựng nông thôn mới

(Congannghean.vn)-Với việc triển khai nhiều giải pháp phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, các cấp Hội Nông dân của tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng góp phần khởi sắc bộ mặt nông thôn của địa phương.

Nhiều mô hình kinh tế do nông dân làm chủ đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh
Nhiều mô hình kinh tế do nông dân làm chủ đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh

Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho hội viên; trong đó tập trung vào việc nâng cao vai trò chủ thể của nông dân trong tham gia xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng NTM, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH ở nông thôn, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng và giữ gìn đời sống văn hóa xã hội, môi trường ở nông thôn…

Để tạo dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, không thể không nhắc đến các phong trào, phần việc cụ thể góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM ở địa phương mà các cấp Hội Nông dân đã phát động. Theo đó, trong 10 năm xây dựng NTM, nhân dân trong tỉnh, chiếm đại đa số là nông dân đã hiến trên 5.960.682 m2 đất, đóng góp 4.953.163 ngày công; số tiền trên 5.500 tỉ đồng để thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, thông qua thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động như: Dịch vụ cho vay phân bón trả chậm, tín chấp vay vốn, xây dựng mô hình phát triển kinh tế, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề, tham quan mô hình làm ăn giỏi..., tạo cơ sở nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã tích cực hiến đất và góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, trạm xá, trạm điện, cầu cống, đường giao thông nông thôn.

Riêng 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động 252.811 hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu trở thành hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 103% chỉ tiêu giao; triển khai xây dựng 29 mô hình kinh tế trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, chế biến. Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp vận động, hướng dẫn thành lập 313 tổ hợp tác và 42 hợp tác xã; thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong HTX là 4,4 triệu đồng/tháng.

Những đóng góp của các cấp Hội Nông dân tỉnh trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM được TW Hội Nông dân đánh giá cao; đặc biệt là những cách làm hay, những mô hình tốt do cấp hội đảm nhận, triển khai xây dựng vườn chuẩn NTM; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn…

Theo ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Thời gian tới, để việc thực hiện chương trình xây dựng NTM đạt nhiều kết quả hơn nữa, các cấp Hội phải bám sát các tiêu chí xây dựng NTM, trên cơ sở đó xác định và lựa chọn những phần việc cụ thể để đăng ký thực hiện, góp phần vào việc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM ở địa phương.

Liên quan đến việc thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tập thể nhằm đóng góp tích cực vào chương trình NTM, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về kinh tế tập thể; ý thức hợp tác sản xuất trong hội viên, các cấp Hội Nông dân cần tăng cường hỗ trợ hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng cường liên kết sản xuất, chú trọng phát triển chi hội, tổ hội nghề nghiệp.

Về phía Trung ương, cần nghiên cứu ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển tổ hợp tác; có chính sách cụ thể để tạo điều kiện cho các cấp Hội Nông dân thực hiện công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ hội, xây dựng các mô hình tổ hợp tác, HTX điểm để nhân ra diện rộng; hỗ trợ nguồn kinh phí để Hội Nông dân đẩy mạnh hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề, xây dựng mô hình phát triển kinh tế…

Thực tế cho thấy, chương trình xây dựng NTM đã và đang từng bước làm thay đổi sâu sắc nhận thức, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đây cũng chính là động lực quan trọng, thúc đẩy các cấp Hội Nông dân trên địa bàn nỗ lực, đồng hành cùng các ban, ngành, đoàn thể nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM một cách bền vững; chung tay xây dựng nông thôn Nghệ An ngày càng đổi mới.

.

Thùy Dương

.