Thứ Bảy, 29/12/2018, 09:18 [GMT+7]

Lực lượng Công an nhân dân góp phần hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 28/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong lực lượng CAND giai đoạn 2016 - 2020.

  Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Công an thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan và Công an các đơn vị địa phương…

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

  Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) giai đoạn 2016 - 2020 nêu rõ: Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, lực lượng Công an đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nội dung, yêu cầu của Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, qua đó quần chúng nhân dân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tích cực tham gia tố giác tội phạm, giúp đỡ lực lượng CAND trong công tác phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) khu vực nông thôn. 

  Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Hội nghị.

  Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, trong đó có nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả góp phần làm giảm tội phạm ở cơ sở. Lực lượng Công an xã ngày càng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, bảo đảm chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở. Kết quả bảo đảm ANTT khu vực nông thôn và Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã góp phần thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia…

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ tưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ, hơn 8 năm qua, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, các bộ ngành, các địa phương, nhân dân cả nước đã chung sức xây dựng nông thôn mới, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tính đến tháng 12/2018 cả nước có 3.787 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 42,4% số xã), 61 đơn vị cấp huyện thuộc 31 tỉnh, thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới… Nhiều tiêu chí đạt tỉ lệ cao như thủy lợi, điện, chợ nông thôn, thông tin truyền thông, văn hóa… trong đó, điển hình là tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh. Tiêu chí này có 7.639 xã đạt chuẩn an toàn về ANTT, chiếm tỉ lệ 85,35%. Nhiều địa phương đã xây dựng thành công các khu dân cư, nông thôn mới kiểu mẫu, các mô hình bảo tồn giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống…

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới ”.

  Đồng chí Trần Thanh Nam khẳng định, đối với ngành Công an, đã cụ thể hóa phong trào cả nước xây dựng chương trình nông thôn mới bằng việc các cấp đã tích cực chủ động, đề ra nhiều nội dung, giải pháp thiết thực để triển khai trong toàn lực lượng. Cùng với đó, tích cực tham mưu kịp thời, có hiệu quả trong cấp ủy, chính quyền các cấp, trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung, và giữ vững ANTT xã hội trong xây dựng nông thôn mới…

  Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của Công an các đơn vị, địa phương, nhất là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” là động lực thúc đẩy nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu: Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, người dân có cuộc sống yên bình. 
  Các đại biểu tham dự Hội nghị.

  Thực hiện Quyết định số 1730 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020,  Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và phát động Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các cuộc vận động: “Xây dựng phong cách người CAND bản  lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Dân vận khéo”… qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong công tác đảm bảo ANTT thực hiện Chương trình mục quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

  Để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo đảm ANTT ở địa bàn nông thôn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; xác định đây là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm, nội dung của phong trào phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và là một trong những nội dung để đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hàng năm của lực lượng CAND… phát huy vai trò của lực lượng CAND trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tăng cường lực lượng Công an xuống cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đấu tranh phòng, chống tội phạm.
  Sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong lực lượng CAND giai đoạn 2016-2020.

  Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp ở địa bàn nông thôn. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, sau Hội nghị này, Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "Cà nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trong lực lượng CAND từ nay đến năm 2020, trước mắt tập trung thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm đảm ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
   
  * Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 118 tập thể và 191 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

   

  .

  Nguồn: Bộ Công an