Thứ Sáu, 25/09/2020, 08:58 [GMT+7]

Triển khai hiệu quả Quy hoạch tài nguyên nước

(Congannghean.vn)-Tài nguyên nước và công tác quản lý tài nguyên nước tại Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là dưới tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, công tác quy hoạch tài nguyên nước là nhiệm vụ cấp thiết, với phương châm phải ưu tiên đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt; đảm bảo phát triển bền vững, mang tính chiến lược, ổn định an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. 

Việc duy trì, bảo vệ chất lượng nước các đoạn sông trên địa bàn tỉnh  sẽ được quan tâm thực hiện
Việc duy trì, bảo vệ chất lượng nước các đoạn sông trên địa bàn tỉnh sẽ được quan tâm thực hiện
 
Thời gian qua, công tác tham mưu và cấp giấy phép, quyết định phê duyệt về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh được Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm thực hiện. Trong đó chủ yếu là cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt và quyết định phê duyệt hồ sơ cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước chấp hành tốt các quy định pháp luật về tài nguyên nước cũng được thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, Sở TN&MT tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh; thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước đối với các cơ sở trên địa bàn. 
 
Nhằm đảm bảo yêu cầu tài nguyên nước được phát triển bền vững, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tổng hợp và đa mục tiêu, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6101 về việc tiếp tục thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nghệ An. Tại Công văn này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các địa phương tập trung thực hiện một số nội dung nhằm triển khai hiệu quả Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4077 ngày 6/9/2017. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì và phối hợp với các cơ quan Trung ương, các địa phương liên quan duy trì, bảo vệ chất lượng nước các đoạn sông để bảo đảm mục tiêu chất lượng nguồn nước trong kỳ quy hoạch; chú trọng mục tiêu chất lượng nước thô phục vụ cấp nước cho các nhà máy nước sinh hoạt đảm bảo đúng quy hoạch; đảm bảo chức năng nguồn nước, đáp ứng mục tiêu chất lượng nước cho các ngành, các đối tượng khai thác, sử dụng nước trên địa bàn tỉnh. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch chi tiết phục vụ phát triển nông nghiệp liên quan đến tài nguyên nước phải đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung, giải pháp của quy hoạch; lồng ghép quy hoạch trồng rừng với nội dung quy hoạch bảo vệ nguồn sinh thủy và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo sản xuất nước khu vực nông thôn đảm bảo theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, nguồn cung cấp nước thô cho các trạm cấp nước phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước và được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tài nguyên nước theo đúng quy định. Sở Xây dựng chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và TP Vinh tổ chức ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với các đơn vị cấp nước trên địa bàn, nhằm đảm bảo mục tiêu cấp nước, an toàn cấp nước tại đô thị; hướng dẫn, thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công công trình các dự án cấp nước, xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đáp ứng yêu cầu về cấp nước, thu gom xử lý nước thải tại các đô thị trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo các chủ đầu tư có công trình cấp nước tổ chức thực hiện sản xuất, cung ứng nước sạch an toàn cho khu vực đô thị. 
 
Về phía UBND các huyện, thành phố, thị xã, tiến hành rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn đã được cấp thẩm quyền phê duyệt đánh giá tác động môi trường nhưng đến nay chưa phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước; yêu cầu các tổ chức, cá nhân cải tạo hệ thống xử lý nước thải và thực hiện việc điều chỉnh hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh đánh giá tác động môi trường đảm bảo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch trên địa bàn quản lý; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy hoạch tài nguyên nước, góp phần khai thác, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước, chịu trách nhiệm trong trường hợp để xảy ra ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn. Trên cơ sở các nội dung của quy hoạch, lồng ghép, tích hợp các nội dung Quy hoạch tài nguyên nước vào các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, luật tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn; xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.
.

Thùy Dương

.