Thứ Năm, 07/11/2019, 14:58 [GMT+7]

Trường hợp nào bị xếp vào nợ xấu?

Ông Lê Minh Kha (TPHCM) vay trả góp trong 18 kỳ từ Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Ông đã trả góp được 8 kỳ, trong đó có 3 kỳ trả trễ 1 ngày, 1 kỳ trả trễ 3 ngày và 1 kỳ trả trễ 4 ngày.
 
Ông Kha cũng có nợ thẻ tín dụng của Công ty Tài chính TNHH MTV Homecredit Việt Nam là 5 triệu đồng, hạn mức thẻ là 10,6 triệu đồng, nhưng không phải là nợ quá hạn.
 
Theo báo cáo của Trung tâm Thông tin tín dụng CIC thì ông có điểm tín dụng là 607 và mức độ rủi ro là 5.
 
Ông Kha hỏi, theo báo cáo của Trung tâm Thông tin tín dụng CIC trường hợp của ông có chính xác không? Làm thế nào thì ông mới có thể xóa nợ xấu để có thể vay vốn kinh doanh?
 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:
 
Căn cứ thông tin định danh của khách hàng Lê Minh Kha (ông Kha) phối hợp cung cấp, CIC đã kiểm tra dữ liệu của ông Kha tại CIC và xác minh hiện tại ông Kha đang được các tổ chức tín dụng đánh giá, phân loại ở nhóm nợ đủ tiêu chuẩn (nợ nhóm 1), không có nợ cần chú ý (nhóm 2) và nợ xấu (nhóm 3,4,5) tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào trong thời gian 5 năm gần nhất.
 
Báo cáo chấm điểm khách hàng vay thể nhân do CIC thực hiện trên cơ sở đánh giá các thông tin pháp lý và quan hệ tín dụng của khách hàng vay trong vòng 3 năm gần nhất do các tổ chức tín dụng báo cáo về CIC bao gồm: Độ tuổi, tình trạng quan hệ tín dụng hiện tại, thông tin về thẻ tín dụng, hạn mức tín dụng, lịch sử thanh toán nợ, số lượng khoản vay, loại vay (tín chấp, có tài sản bảo đảm)…
 
Đối với trường hợp của ông Kha, được chấm 607 điểm - tương ứng với hạng 5, là mức hạng điểm trung bình (không thuộc hạng rủi ro cao: Từ hạng 09 đến hạng 11), mức điểm hạng này không ảnh hưởng nhiều đến khả năng tiếp cận tín dụng của ông Kha. Tuy nhiên, để cải thiện hơn nữa điểm tín dụng của bản thân, CIC khuyến nghị ông Kha:
 
- Luôn duy trì trả nợ đầy đủ và đúng hạn đã cam kết với tổ chức tín dụng;
 
- Khi có nhiều khoản nợ cùng lúc, nên cố gắng chi trả dần hết số dư nợ hiện tại, không nên đồng thời phát sinh thêm nợ mới;
 
- Hạn chế mở nhiều thẻ tín dụng trong thời gian ngắn;
 
- Duy trì tỷ lệ chi tiêu trên hạn mức tín dụng được cấp ở mức thấp.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.