Thứ Tư, 30/10/2019, 09:19 [GMT+7]

Sử dụng nước sông Lam làm nguồn cung cấp chính để sản xuất nước sạch

(Congannghean.vn)-Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan về việc đảm bảo hoạt động cấp nước trên địa bàn TP Vinh và phụ cận, trong đó xác định sử dụng nước sông Lam làm nguồn nước thô cung cấp cho Nhà máy nước Cầu Bạch và Nhà máy nước Hưng Vĩnh sản xuất nước sạch cung cấp cho người dân. Trường hợp bất khả kháng, các nhà máy nước được sử dụng nước sông Đào để sản xuất nước sạch.

Khi nước sông Lam quá đục hoặc Nhà máy nước sông Lam có sự cố thì các Nhà máy nước Cầu Bạch, Hưng Vĩnh được lấy nước sông Đào để sản xuất nước sạch
Khi nước sông Lam quá đục hoặc Nhà máy nước sông Lam có sự cố thì các Nhà máy nước Cầu Bạch, Hưng Vĩnh được lấy nước sông Đào để sản xuất nước sạch

Tại Công văn số 7523/UBND-CN ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, công ty liên quan gồm: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Công ty CP Cấp nước Nghệ An, Công ty TNHH MTV cấp nước sông Lam như sau:

Sở Xây dựng triển khai đề xuất lập quy hoạch chuyên ngành cấp nước TP Vinh, giai đoạn quy hoạch cấp nước theo giai đoạn điều chỉnh quy hoạch chung TP Vinh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cấp nước TP Vinh trong tháng 12/2019. Hướng đẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với các đơn vị cấp nước sinh hoạt trên địa bàn (trong đó có xét đến nguồn nước thô và chi phí nước thô cấp cho sản xuất nước sạch), đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ thực hiện quan trắc, kiểm tra theo định kỳ và đột xuất chất lượng nước thô cấp cho các nhà máy sản xuất nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Rà soát quy định hiện hành của pháp luật về lắp đặt hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thô cấp cho sản xuất nước sinh hoạt, lập báo cáo nhu cầu lắp đặt trên địa bàn toàn tỉnh, xác định rõ trách nhiệm về nguồn vốn, phân kỳ đầu tư từng giai đoạn, hình thức quản lý duy trì hoạt động của hệ thống quan trắc, tham mưu UBND tỉnh quyết định.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Xây dựng nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Giấy phép khai thác nước sông Đào mà trước đây UBND tỉnh đã cấp cho Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An (chỉ sử dụng trong một số tình huống cụ thể) hoặc thu hồi giấy phép khai thác. Khi nguồn nước thô sông Lam có sự cố hoặc độ đục cao không thể sản xuất nước sạch, Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép tạm thời, có thời hạn, để Công ty CP Cấp nước Nghệ An khai thác nước sông Đào làm nguồn nước thô để sản xuất nước sạch phục vụ nhân dân.

Đối với Sở Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh giao rà soát quy định hiện hành của pháp luật về lắp đặt hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước sinh hoạt tại các nhà máy sản xuất nước sạch trên địa bàn tỉnh… Định kỳ và đột xuất kiểm tra chất lượng nước sạch tại các nhà máy sản xuất nước sạch trên địa bàn tỉnh để công bố cho nhân dân biết. Việc lấy mẫu, thử nghiệm phải được cơ quan, đơn vị chức năng có đủ năng lực thực hiện. Đẩy mạnh tiến độ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, trên cơ sở công nghệ và quy trình vận hành hoạt động sản xuất nước sạch tại các Nhà máy nước Hưng Vĩnh và Cầu Bạch của Công ty CP Cấp nước Nghệ An, tại thời điểm mà dây chuyền công nghệ của các nhà máy nước Cầu Bạch và Hưng Vĩnh không thể xử lý được, Sở Khoa học và Công nghệ cần kịp thời phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, các thành viên tổ công tác và các công ty cấp, xử lý nước nghiên cứu để xác định nguyên nhân về chất lượng nước thô và công nghệ xử lý, từ đó làm căn cứ cho các đơn vị cấp nước có cơ sở xử lý, chuyển đổi nguồn nước thô khi cần thiết. Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ để hỗ trợ Công ty CP Cấp nước Nghệ An khắc phục các sự cố, đặc biệt là sự cố khi nước đầu vào có độ đục cao.

Đường ống cung cấp nguồn nước thô sông Lam cho Nhà máy nước Cầu Bạch và Nhà máy nước Hưng Vĩnh hoạt động từ năm 2016 đến nay
Đường ống cung cấp nguồn nước thô sông Lam cho Nhà máy nước Cầu Bạch và Nhà máy nước Hưng Vĩnh hoạt động từ năm 2016 đến nay

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khi tham mưu chủ trương đầu tư các dự án cấp nước cần phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường... để có các quy định, điều kiện cụ thể và yêu cầu nhà đầu tư cam kết. Tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính trong việc xác định vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan quản lý Nhà nước và người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Cấp nước Nghệ An.

Đối với Sở Tài chính, có nhiệm vụ tham mưu trình UBND tỉnh việc lựa chọn đơn vị tư vấn có chức năng để xác định giá trị, thời gian khấu hao dự án Hệ thống cấp nước thô của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam và Công ty CP Cấp nước Nghệ An, làm cơ sở để xem xét, xác định lại chi phí nước thô và giá nước sạch. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và cơ quan, đơn vị liên quan tính toán, xác định số tiền chênh lệch mà Công ty CP Cấp nước Nghệ An đã thu của khách hàng khi sử dụng nguồn nước thô từ sông Đào để sản xuất nước sạch tại Nhà máy nước Cầu Bạch và Hưng Vĩnh trong thời gian qua, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý khi xây dựng phương án giá nước sạch của kỳ điều chỉnh tiếp theo...

Đối với Công ty CP Cấp nước Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, phải sớm đầu tư nâng cấp, thay thế dây chuyền sản xuất 20.000 m3/ngày đêm của Nhà máy nước Hưng Vĩnh hiện đã xuống cấp bằng công nghệ thiết bị hiện đại, để nâng công suất và chất lượng nước sạch…; thường xuyên phối hợp với Công ty TNHH MTV Cấp nước sông Lam để có giải pháp xử lý kịp thời các tình huống bất thường do điều kiện mưa lũ, đảm bảo các hệ thống sản xuất nước sạch hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân. Thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành công nghệ, thiết bị, định lượng và sử dụng hóa chất phù hợp với công nghệ của từng dây chuyền sản xuất.

Công ty chỉ được sử dụng nguồn nước sông Đào để sản xuất nước sinh hoạt tại Nhà máy nước Cầu Bạch và Hưng Vĩnh trong trường hợp bất khả kháng (sự cố bất thường mưa lũ hoặc sự cố về mặt công nghệ, thiết bị của các nhà máy nước). Công ty phải kịp thời báo cáo về UBND tỉnh, Tổ công tác khi có sự cố xảy ra để xác định nguyên nhân sự cố, hướng xử lý và có biện pháp giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng nước thô đầu vào và chất lượng nước đầu ra. Đồng thời, Công ty phải có kế hoạch thông báo cho Công ty TNHH MTV Cấp nước sông Lam biết để phối hợp thực hiện.

Đối với Công ty TNHH MTV Cấp nước sông Lam, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải có biện pháp để giảm độ đục, giảm chất rắn lơ lửng, nâng cao chất lượng nước thô trước khi cấp cho các Nhà máy nước Cầu Bạch và Hưng Vĩnh, phù hợp với quy trình kỹ thuật của các dây chuyền công nghệ sản xuất nước sinh hoạt của Công ty CP Cấp nước Nghệ An. Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị chức năng trong việc xác định lại giá trị đầu tư dự án, để từ đó xác định lại chi phí nước thô, làm cơ sở xây dựng giá nước sạch trình thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật. Phối hợp kịp thời với Công ty CP Cấp nước Nghệ An trong việc chuyển đổi nguồn nước khi hệ thống cấp nước thô của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam có sự cố về kỹ thuật, hoặc khi chất lượng nước sông Lam có sự cố bất thường mà Nhà máy nước Hưng Vĩnh và Cầu Bạch không thể xử lý được… Thực hiện đúng các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Có giải pháp xử lý kịp thời các tình huống bất thường về chất lượng nguồn nước sông Lam do điều kiện mưa lũ, đảm bảo các nhà máy nước Hưng Vĩnh và Cầu Bạch hoạt động bình thường.

.

Đ. Thắng

.