Thứ Sáu, 25/10/2019, 09:04 [GMT+7]

Nghệ An sẽ triển khai mô hình Trung tâm giám sát điều hành thông minh

(Congannghean.vn)-Theo dự kiến, Trung tâm điều hành thông minh sẽ triển khai 10 dịch vụ giám sát đô thị thông minh, bao gồm: Bảng tích hợp đô thị thông minh, hệ thống giám sát giao thông, hệ thống phản ánh hiện trường, hệ thống giám sát thông tin báo chí truyền thông, hệ thống giám sát bảo mật, ANTT, hệ thống giám sát dịch vụ hành chính công, hệ thống tổng đài hỏi đáp ý kiến người dân, các hệ thống khác: hệ thống cổng thông tin du lịch, hệ thống tích hợp dữ liệu… Trong đó, dịch vụ tiếp xúc với người dân nhiều nhất là phản ánh hiện trường. 
 
Người dân có thể phản ánh, kiến nghị về những bất cập trong đời sống xã hội với chính quyền trực tiếp bằng smartphone hoặc qua website của trung tâm, kèm theo hình ảnh, video hiện trường. Những phản ánh này được trung tâm ghi nhận và chuyển về các cơ quan chức năng xử lý. Quá trình tiếp nhận, xử lý và kết quả được đăng tải để người dân có thể giám sát quá trình đến khi ra kết quả cuối cùng. Về dịch vụ giám sát đô thị thông qua cảm biến camera, hệ thống camera được lắp đặt trên địa bàn tỉnh sẽ được chuyển dữ liệu về trung tâm để phân tích và đưa ra các cảnh báo vi phạm. Trung tâm kiểm tra, xác minh mức độ cảnh báo, hỗ trợ Công an hoặc các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xử lý.
 
Đây là mô hình để triển khai Đề án đô thị thông minh của tỉnh; phù hợp với thực tiễn yêu cầu trong đổi mới quản lý, sáng tạo trong điều hành phát triển KT-XH của tỉnh; hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
T.Dương
.

T.Dương

.