Thứ Bảy, 26/10/2019, 08:49 [GMT+7]

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam hoạt động từ ngày 1/11

Từ ngày 1/11/2019, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam trực thuộc Cục An toàn thông tin chính thức đi vào hoạt động theo quyết định số 1671/QĐ-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Trung tâm có tên giao dịch quốc tế là Vietnam Cybersecurity mergency Response Teams/Coordination Center (VNCERT/CC), trụ sở chính đặt tại Hà Nội và các chi nhánh tại TPHCM, Đà Nẵng.
 
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Trung tâm Kiểm định an toàn thông tin.
 
Trung tâm sẽ là đầu mối kỹ thuật điều phối ứng cứu sự cố an toàn không gian mạng và kiểm định an toàn thông tin trên phạm vi toàn quốc.
 
Trung tâm chịu trách nhiệm quản lý, vận hành các hệ thống số liệu, cơ sở dữ liệu, hệ thống kỹ thuật về điều phối ứng cứu sự cố; kiểm định và phòng, chống thư điện tử rác, tin nhắn rác, phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin.
 
Trung tâm là đầu mối hợp tác với các cơ quan, tổ chức có chức năng ứng cứu sự cố và kiểm định an toàn thông tin. Đồng thời, Trung tâm tham gia vào các hoạt động diễn tập, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về an toàn thông tin…
 
Trung tâm được kế thừa các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Trung tâm Kiểm định an toàn thông tin theo quy định.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.