Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201811/siet-chat-quan-ly-cac-du-an-bat-dong-san-821562/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201811/siet-chat-quan-ly-cac-du-an-bat-dong-san-821562/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Siết chặt quản lý các dự án bất động sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 01/11/2018, 07:42 [GMT+7]

Siết chặt quản lý các dự án bất động sản

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh Nghệ An vừa ra Văn bản số 8057/UBND-KT gửi các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc thực hiện quản lý thu thuế đối với dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các nhà đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh thực hiện việc niêm yết giá bán, kê khai giá trị chuyển nhượng, góp vốn...
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các nhà đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh thực hiện việc niêm yết giá bán, kê khai giá trị chuyển nhượng, góp vốn...

Theo đó, tính đến hết tháng 6/2018, toàn tỉnh Nghệ An có 129 dự án bất động sản với diện tích sử dụng gần 5 triệu m2 đất. Tuy nhiên, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các dự án này với ngân sách Nhà nước vẫn còn nhiều bất cập, chưa tương xứng với khả năng, mức độ đầu tư và chưa đúng quy định của Nhà nước. Hầu hết các dự án này đều kê khai nộp thuế với mức giá bán thấp hơn giá thực tế giao dịch trên thị trường, quyết toán hàng năm lỗ hoặc phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng không đáng kể. Điều này gây thất thu ngân sách Nhà nước cũng như bất công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trước thực trạng đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An; trong đó, giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp trên.

Căn cứ các quy định chi tiết về phương pháp định giá đất, xây dựng điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; trên cơ sở định giá đất hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để thực hiện việc tư vấn xác định giá đất, trong đó có các dự án kinh doanh bất động sản.

Theo đó, đơn vị tư vấn giá đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan về kết quả tư vấn xác định giá từng lô đất, các tuyến đường cụ thể của dự án, thể hiện tại Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất và Chứng thư định giá đất gửi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, là một trong những căn cứ để thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật.

Do vậy, UBND tỉnh Nghệ An giao Cục Thuế, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và yêu cầu các doanh nghiệp có dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung trong công văn nêu trên. Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các nhà đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh thực hiện việc niêm yết giá bán, kê khai giá trị chuyển nhượng, góp vốn đối với các dự án đất ở và nhà ở tại các dự án bất động sản theo giá thị trường.

Trường hợp giá các lô đất do nhà đầu tư dự án bất động sản kê khai thấp hơn giá các lô đất do đơn vị tư vấn giá xác định giá đất thì Cục Thuế Nghệ An căn cứ vào kết quả xác định giá đất của các đơn vị tư vấn giá đất để làm giá tối thiểu xác định nghĩa vụ tài chính liên quan. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chỉ đạo đơn vị tư vấn giá đất cung cấp Báo cáo kết quả xác định giá đất và Chứng thư định giá đất đầy đủ, trung thực, kịp thời cho Cục Thuế Nghệ An để phục vụ công tác quản lý thu thuế.

Trường hợp các dự án bất động sản đã được triển khai trước ngày 1/7/2014 mà không thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất thì Cục Thuế Nghệ An chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan lập đoàn kiểm tra liên ngành để xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phù hợp với thị trường tại thời điểm chuyển nhượng, làm cơ sở để thu thuế theo quy định.

.

Đ.Thắng

.