Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201810/sap-xep-lai-to-chuc-bo-may-gan-voi-tinh-gian-bien-che-nhin-tu-cach-lam-cua-nghe-an-bai-cuoi-821496/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201810/sap-xep-lai-to-chuc-bo-may-gan-voi-tinh-gian-bien-che-nhin-tu-cach-lam-cua-nghe-an-bai-cuoi-821496/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhìn từ cách làm của Nghệ An (Bài cuối) - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 31/10/2018, 15:20 [GMT+7]
Sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế

Nhìn từ cách làm của Nghệ An (Bài cuối)

(Congannghean.vn)-Nghệ An là tỉnh nằm trong tốp đầu được Bộ Nội vụ đánh giá thực hiện tốt công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế. Sau 3 năm thực hiện, toàn tỉnh đã tinh giản 3,31% công chức, 1,71% viên chức và 0,14% công chức cấp xã. Cũng trong thời gian này, Nghệ An đã giảm được 3 chi cục, 12 phòng chuyên môn, 15 đơn vị thuộc sở, ngành cấp tỉnh.

Bài cuối: Những việc cần làm ngay

Thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả nổi bật, mang lại hiệu quả thiết thực trong điều hành, hoạt động của cơ quan, đơn vị cũng như phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra những việc cần làm ngay để công tác này tiếp tục đạt được những thành công nhất định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trên địa bàn Nghệ An trong thời gian qua
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trên địa bàn Nghệ An trong thời gian qua

Nhìn thẳng vào tồn tại để bứt phá

Cùng với việc phát huy tối đa những mặt tích cực, ưu việt của quá trình thực hiện tinh giản biên chế, Tỉnh ủy Nghệ An đã thẳng thắn nhìn vào những mặt tồn tại, khuyết điểm để sớm khắc phục, tìm ra giải pháp, biện pháp tháo gỡ, khắc phục. Đối với cơ cấu sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sau một quá trình thực hiện, Tỉnh ủy Nghệ An nhận thấy, tổ chức bộ máy của một số sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cấp huyện vẫn chưa tinh gọn, chưa cân đối với biên chế được giao. Vẫn còn sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa một số đơn vị sự nghiệp.

Việc thực hiện xã hội hóa, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập còn hạn chế. Một số sở, ngành có tỉ lệ Phó trưởng phòng còn nhiều, một số đơn vị khác có nhiều phòng chuyên môn, trong khi quy mô các phòng này lại nhỏ, ít biên chế. Nghệ An là địa phương triển khai sớm và quyết liệt trong công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm nhưng đến nay, việc triển khai này ở một số cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ, quyết liệt dẫn đến hiệu quả chưa cao, nhiều đơn vị mới chỉ xây dựng trên cơ sở số lượng biên chế được giao và số biên chế hiện có; nhiều cơ quan, đơn vị chưa được phê duyệt đề án vị trí việc làm hoặc đã được phê duyệt nhưng không triển khai thực hiện theo đúng đề án đã được phê duyệt. Tính đến tháng 7/2018, Nghệ An vẫn còn 598 trong tổng số 1.783 đơn vị sự nghiệp chưa được phê duyệt đề án vị trí việc làm, chủ yếu ở các huyện.

Ngoài ra, những tồn tại trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức tại Nghệ An còn có những hạn chế như số lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại nhiều cơ quan, đơn vị còn có tình trạng vừa thừa, vừa thiếu; tỉ lệ giữa nhóm lãnh đạo, chuyên môn với nhóm hỗ trợ, phục vụ tại nhiều phòng, bộ phận trong cùng một cơ quan còn chưa phù hợp, tỉ lệ bố trí giáo viên và lớp học trong từng cấp học không thống nhất giữa các địa phương dẫn đến mất cân đối, nơi thừa nơi thiếu so với quy định.

Việc xây dựng và triển khai đề án tinh giản biên chế tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm, chất lượng chưa đạt yêu cầu, chưa gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tính quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện tinh giản biên chế chưa cao, tinh giản mới chủ yếu tập trung vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi hoặc khi các đơn vị chuyển sang cơ chế tự chủ. Ngoài ra, hạn chế được chỉ ra sau 3 năm thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại Nghệ An là việc phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức chưa thực chất nên khó tinh giản biên chế đối với những trường hợp có trình độ, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Những việc cần làm ngay

Đồng chí Cao Thị Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cho biết: Trên cơ sở những tồn tại, bất cập được chỉ ra, trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện để giảm tối đa các tổ chức trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, sẽ quyết liệt để giảm số lượng các ban chỉ đạo, giải thể các tổ chức không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả.

Đối với cấp xã, Nghệ An sẽ xây dựng lộ trình sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính đảm bảo đúng tiêu chí quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương và năng lực đội ngũ cán bộ. Các khối, xóm cũng sẽ được rà soát, sắp xếp lại để giảm hợp lý về đầu mối và giảm số người hoạt động không chuyên trách, qua đó tăng cường hiệu quả hoạt động ngay tại cơ sở. Mục tiêu xây dựng khối, xóm, bản thực sự là hình thức tự quản của cộng đồng dân cư, không làm thay nhiệm vụ của chính quyền cấp cơ sở.

Riêng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trước những bất cập về thừa/thiếu giáo viên của từng cấp học, Tỉnh ủy Nghệ An đang tổ chức sắp xếp lại theo hướng hình thành trường phổ thông liên cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thậm chí cả đại học. Vấn đề này, tại TX Cửa Lò cũng đã thí điểm thành công việc sáp nhập “dọc” để hình thành trường phổ thông liên cấp trên cùng địa bàn xã, phường. Việc làm này không chỉ giải quyết vấn đề biên chế mà còn bổ sung biên chế cho những nơi thiếu, nhất là bậc tiểu học và mầm non, công tác quản lý Nhà nước cũng thuận lợi hơn, hạn chế phát sinh vướng mắc. Bên cạnh đó, ngành giáo dục tại Nghệ An cũng nghiêm túc xây dựng phương án giải quyết giáo viên dôi dư cũng như việc điều động, biệt phái viên chức tại các phòng GD&ĐT cấp huyện.

Đối với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện đã giảm và sẽ tiếp tục sắp xếp để giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Các đầu mối cấp huyện sẽ trực thuộc UBND huyện, chuyển chức năng và nhiệm vụ về phòng nông nghiệp hoặc phòng kinh tế quản lý để tránh sự chồng chéo.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, nơi còn nhiều bất cập trong công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế sẽ là đơn vị trọng điểm của công tác này trong thời gian tới
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, nơi còn nhiều bất cập trong công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế sẽ là đơn vị trọng điểm của công tác này trong thời gian tới

Về biên chế công chức viên chức và hợp đồng lao động, Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, xác định rõ cơ cấu ngạch, số lượng biên chế để sắp xếp, bố trí theo hướng tăng nhóm chuyên môn nghiệp vụ và giảm nhóm hỗ trợ, phục vụ. Nghệ An cũng sẽ nghiêm túc rà soát lại việc tuyển dụng, bổ nhiệm và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp không đúng quy trình, tiêu chuẩn nhưng vẫn được bố trí vị trí việc làm. Đối với hợp đồng lao động cũng như cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp khối, xóm, bản, cùng với việc sắp xếp, tinh giản hợp lý, sắp tới sẽ sửa đổi Nghị quyết về số lượng, chức danh và phụ cấp, đồng thời thực hiện việc khoán kinh phí chi phụ cấp theo định mức để nâng cao hiệu quả hoạt động đối với lực lượng không chuyên trách.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: Năm 2019 và những năm tiếp theo, Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai Đề án 09-ĐA/TU ngày 18/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 2/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 3 lĩnh vực sẽ được ưu tiên đẩy mạnh sắp xếp trong thời gian tới, bao gồm giáo dục và đào tạo, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nhìn lại những kết quả đã đạt được, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, Nghệ An tích cực thực hiện việc tinh giản biên chế, giảm đầu mối các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công việc.

Về vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh vừa đáp ứng tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW, ngày 27/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, vừa giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Kinh nghiệm cho thấy, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối được thực hiện toàn diện ở các khối Đảng, đoàn thể, chính quyền, khối cơ quan nội chính, thực hiện theo thứ tự cấp tỉnh trước, tiếp đến mới là cấp huyện, cấp xã. Với cách làm này và với những kết quả khả quan đã đạt được trong thời gian qua, Nghệ An được Bộ Nội vụ ghi nhận, đánh giá cao khi là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế.

.

Thiên Thảo

.