Thứ Tư, 24/10/2018, 09:56 [GMT+7]
Sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế

Nhìn từ cách làm của Nghệ An (Bài 1)

(Congannghean.vn)-Nghệ An là tỉnh nằm trong tốp đầu được Bộ Nội vụ đánh giá thực hiện tốt công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế. Sau 3 năm thực hiện, toàn tỉnh đã tinh giản 3,31% công chức, 1,71% viên chức và 0,14% công chức cấp xã. Cũng trong thời gian này, Nghệ An đã giảm được 3 chi cục, 12 phòng chuyên môn, 15 đơn vị thuộc sở, ngành cấp tỉnh.

Bài 1: Quyết liệt nhưng hợp tình, hợp lý

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà là yêu cầu, đòi hỏi tất yếu khách quan của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Nhiệm vụ này được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xác định là việc làm thường xuyên, liên tục để tạo đột phá trong sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Thời gian qua, Nghệ An đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị (Trong ảnh: Công bố quyết định Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Lưu (tháng 6/2018))
Thời gian qua, Nghệ An đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị (Trong ảnh: Công bố quyết định Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Lưu (tháng 6/2018))

Giảm nhiều đầu mối, tinh gọn bộ máy cơ sở

Tính đến ngày 31/12/2017, Nghệ An có 21 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh với 1.914 cán bộ, công chức, người lao động. Trong đó có 171 đầu mối phòng, ban, chi cục trực thuộc và tương đương; 171 trưởng phòng, 268 phó trưởng phòng. Cấp huyện tại Nghệ An có 21 đơn vị với 1.718 cán bộ, công chức, người lao động, với 262 đầu mối phòng, ban trực thuộc và tương đương, với 262 trưởng phòng và 423 phó trưởng phòng (có 10 huyện tăng thêm phòng Dân tộc so với quy định chung do đặc thù của địa phương và 21 phòng phục vụ chung cho hoạt động của UBND và HĐND).

Đối với cấp xã, tính đến thời điểm nói trên, Nghệ An có 480 đơn vị, trong đó 94 xã loại I, 273 xã loại II và 113 xã loại III. Tổng số cán bộ công chức là 10.598 người, cán bộ không chuyên trách 8.563 người. Dưới xã, hiện có 5.886 đơn vị khối, xóm, bản, với 60.334 cán bộ không chuyên trách.

Toàn tỉnh có 11 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh với 1.085 người. Có 120 phòng và tương đương, với 120 trưởng phòng, 121 phó trưởng phòng và tương đương. Toàn tỉnh hiện cũng đang có 300 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh, với 15.695 công chức, viên chức. Có 1.959 phòng và tương đương, với 1.959 trưởng phòng, 1.614 phó trưởng phòng và tương đương. Ngoài ra, hiện nay còn có 1.579 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các huyện, thành phố, thị xã, với tổng số công chức, viên chức là 40.233 người.

Thống kê cũng cho thấy, tỉnh Nghệ An trước thời điểm sắp xếp, cơ cấu có 30 Ban quản lý dự án, trong đó 9 Ban quản lý do các sở, ban, ngành cấp tỉnh quản lý và 21 Ban quản lý dự án do UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý. Hiện nay, có 545 người đang làm việc tại các Ban quản lý dự án, trong đó có 62 công chức, 43 viên chức và 440 hợp đồng lao động.

Trong giai đoạn từ năm 2015 - 2017, tỉnh Nghệ An đã thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, cải cách tổ chức bộ máy. Kết quả, đã giảm được 3 chi cục, 12 phòng chuyên môn, 15 đơn vị thuộc sở, ngành cấp tỉnh. Trong đó, các sở Nội vụ, Công thương và Sở Y tế, mỗi đơn vị giảm được 1 phòng chuyên môn; Văn phòng HĐND tỉnh giảm 5 phòng, từ 7 phòng xuống còn 2 phòng; Sở Giáo dục và Đào tạo giảm 2 phòng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh giảm 15 đơn vị trên cơ sở tổ chức lại các Trạm phát lại. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm 2 phòng chuyên môn thuộc Sở và 3 Chi cục trên cơ sở sáp nhập các Chi cục.

Ngành Y tế Nghệ An cũng đã giảm 1 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh (Trung tâm Pháp y tâm thần tỉnh) và 10 đơn vị cấp huyện trên cơ sở tổ chức, hợp nhất lại Bệnh viện Đa khoa hạng 3 (Bệnh viện tuyến huyện) và Trung tâm y tế huyện. Đến nay, có 12/21 huyện, thành, thị trên địa bàn Nghệ An cũng đã thực hiện việc sáp nhập các Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Bên cạnh đó, thực hiện Quy định của Chính phủ, tỉnh Nghệ An cũng đã thành lập thêm Sở Du lịch trên cơ sở chia tách từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời thành lập mới thêm Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An.

Thành ủy Vinh họp bàn về công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế
Thành ủy Vinh họp bàn về công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế

Quyết liệt tinh giản biên chế

Cũng trong giai đoạn này, Nghệ An tuyển dụng mới 135 công chức. Từ năm 2015 - 2017, tỉnh tuyển dụng 4.201 viên chức, trong đó có 441 người được tuyển dụng đặc cách (60 thạc sĩ, 16 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và 3 người tốt nghiệp loại xuất sắc), 3.760 người tuyển dụng theo hình thức xét tuyển. Có 975 lao động hợp đồng được ưu tiên tuyển dụng vào viên chức hưởng lương từ ngân sách; 1.762 lao động hợp đồng bị thanh lý do cơ quan, đơn vị không có nhu cầu hoặc không có nguồn thu để chi trả lương.

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Ngày 12/12/2017, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 6066/QĐ-UBND, giao chỉ tiêu tinh giản biên chế tối thiểu 6.212 biên chế giai đoạn 2015 - 2021 cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Đồng thời, giao trách nhiệm xây dựng đề án tinh giản biên chế cụ thể trong các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện đề án tinh giản biên chế.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2017, có 11/21 đơn vị thuộc khối sở, ban, ngành; 19/21 huyện, thành, thị và 8/11 đơn vị trực thuộc đã tiến hành xây dựng đề án tinh giản biên chế. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh tinh giản được 64 công chức, 1.392 viên chức và 212 công chức cấp xã. Số liệu cụ thể cho thấy, việc tinh giản tăng theo từng năm. Nếu như năm 2015 chỉ mới tinh giản được 6 công chức, 190 viên chức và 36 công chức cấp xã thì sang năm 2016, đã có 19 công chức, 611 viên chức và 49 công chức cấp xã được tinh giản. Năm 2017, tiếp tục tinh giản 39 công chức, 591 viên chức và 36 công chức cấp xã được tinh giản.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Nghị quyết 09 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở này, các sở, ban, ngành và địa phương đã xây dựng đề án để triển khai thực hiện.

Đơn cử, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đang thực hiện giảm 648 biên chế thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ; trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2021 giảm 300 biên chế và giai đoạn từ năm 2021 - 2025 giảm tiếp 348 biên chế. Cùng với đó, ngành Giáo dục Nghệ An cũng đang phối hợp với các ngành, địa phương liên quan có kế hoạch từ nay đến năm 2021 giảm 94 điểm trường (tương đương 225 biên chế) và đến năm 2025 giảm tiếp 90 điểm trường (tương đương 200 biên chế). Sở Y tế Nghệ An xây dựng phương án sáp nhập 6 đơn vị trực thuộc Sở thành Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh.

Đến nay, tại Nghệ An, một số địa phương như TP Vinh; các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Tương Dương… đã triển khai mô hình Văn phòng dùng chung ở cấp xã. Các địa phương khác là Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Nghi Lộc, TX Hoàng Mai, Kỳ Sơn… đều đã sắp xếp, bố trí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. TX Hoàng Mai không thành lập thêm phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền thị xã và không thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập; hợp nhất Trạm chăn nuôi và thú y, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; nghiên cứu để kiện toàn, sắp xếp, thống nhất mô hình ở thị xã chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng.

Trường ĐH Vinh thành lập Viện Sư phạm Xã hội và Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn trên cơ sở sáp nhập và tái cấu trúc 4 khoa đào tạo: Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý - Quản lý tài nguyên và Giáo dục chính trị. Khoa Giáo dục chính trị sáp nhập 2 bộ môn Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học và bộ môn Lịch sử Đảng thành 1 bộ môn Lý luận chính trị; chuyển 2 bộ môn Quản lý đất đai và Quản lý tài nguyên và môi trường đến trực thuộc Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.

Ở cấp xã, phường cũng đang tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ khi triển khai việc tinh giản biên chế, giảm đội ngũ bán chuyên trách. Một số đơn vị cơ sở làm tốt, được đánh giá cao như xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc thực hiện mô hình Xã đội phó kiêm Thường vụ Đoàn xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã kiêm Chủ tịch Hội chữ thập đỏ và hầu hết Bí thư các xóm trong xã đều kiêm Xóm trưởng hoặc kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận của xóm. Xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương xây dựng, bố trí mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND, Phó Công an xã kiêm Tư pháp - hộ tịch, kế toán tài chính kiêm văn phòng, thống kê.

                  (Còn nữa)

.

Thiên Thảo

.