Thứ Bảy, 09/12/2017, 09:06 [GMT+7]
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh

'Mức huy động phải phù hợp với khả năng đóng góp của người dân'

(Congannghean.vn)-Đây là tinh thần chỉ đạo chung của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được quán triệt tại Chỉ thị 15/CT-TU ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện các loại quỹ và các khoản huy động đóng góp của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Người dân tham gia ý kiến các khoản huy động đóng góp  từ nhân dân
Người dân tham gia ý kiến các khoản huy động đóng góp từ nhân dân

Chỉ thị nêu rõ, trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thu các loại quỹ và các khoản huy động đóng góp của nhân dân, các địa phương, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh đã huy động được nguồn lực lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới, đô thị văn minh; cơ sở vật chất các trường học ngày càng khang trang, chất lượng giáo dục được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, đơn vị, trường học thực hiện chưa đúng quy định của Nhà nước trong việc huy động, quản lý các loại quỹ, sử dụng nguồn thu chưa đúng mục đích, gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân.

Để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quán triệt sự lãnh đạo thống nhất của Đảng đối với việc thu quỹ pháp lệnh, quỹ vận động và các khoản đóng góp của nhân dân. Trong đó, quỹ phòng, chống thiên tai thu theo quy định, các loại quỹ vận động, huy động đóng góp của nhân dân phải thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện. HĐND, UBND các cấp tuyệt đối không được ban hành văn bản bắt buộc đóng góp trái với quy định của pháp luật, không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm trong việc lạm thu, sử dụng sai mục đích đối với từng loại quỹ, các khoản huy động đóng góp.

.

Xuân Thống

.