Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201510/nhieu-doanh-nghiep-kinh-doanh-khoang-san-sai-pham-trong-ke-khai-thue-phi-639210/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201510/nhieu-doanh-nghiep-kinh-doanh-khoang-san-sai-pham-trong-ke-khai-thue-phi-639210/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhiều doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản sai phạm trong kê khai thuế, phí - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 02/10/2015, 10:05 [GMT+7]

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản sai phạm trong kê khai thuế, phí

(Congannghean.vn)-Qua công tác thanh, kiểm tra trong tháng 9/2015, ngành chức năng đã phát hiện một số sai phạm của các doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản.

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật ở một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản cho thấy, một số doanh nghiệp được cấp phép chưa tuân thủ quy trình, quy phạm khai thác mỏ; công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, xử lý môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản chưa được quan tâm đúng mức; việc thực hiện nghĩa vụ sau cấp phép của doanh nghiệp nhìn chung chưa đầy đủ...

Sai phạm trong kê khai, tính thuế, phí diễn ra khá phổ biến ở các doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Điều đó đòi hỏi ngành Thuế, các chi cục thuế cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý thuế, phí; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế, phí; giải thích cho doanh nghiệp hiểu rõ các quy định pháp luật về thuế, phí, Luật Thuế tài nguyên. Đồng thời, tăng cường thanh, kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp để xảy ra sai phạm.

.

P.V

.