Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201509/phat-huy-suc-tre-trong-xay-dung-kinh-te-dam-bao-quoc-phong-an-ninh-635916/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201509/phat-huy-suc-tre-trong-xay-dung-kinh-te-dam-bao-quoc-phong-an-ninh-635916/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát huy sức trẻ trong xây dựng kinh tế, đảm bảo Quốc phòng - An ninh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 14/09/2015, 14:34 [GMT+7]

Phát huy sức trẻ trong xây dựng kinh tế, đảm bảo Quốc phòng - An ninh

(Congannghean.vn)-Kế thừa truyền thống tốt đẹp của thanh niên xung phong (TNXP) Nghệ An trong 2 cuộc kháng chiến, phát huy vai trò xung kích của các tổ chức đoàn trong phát triển kinh tế, những năm qua, các tổng đội TNXP xây dựng kinh tế đã ra đời. Vượt qua những khó khăn ban đầu, tự chuyển đổi để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế địa phương, bước đầu, nhiều tổng đội đã hoạt động hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến trên nhiều mảnh đất đã bị hoang hóa.

Có mặt tại các vùng phát triển kinh tế, phát huy sức dân, với sự hỗ trợ của cấp ủy, UBND các cấp, những công trình thiết yếu như đường giao thông, hồ đập, nhà ở đội viên, trụ sở làm việc, trường học... đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của đội viên, góp phần phát triển KT-XH vùng phụ cận. Đến nay, các đơn vị đã xây dựng được hơn 100 km đường điện hạ thế; gần 50 km đường điện cao thế, 9 trạm biến áp; 9/10 đơn vị có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Nhiều tổng đội TNXP phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế
Nhiều tổng đội TNXP phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế

Phần lớn các đơn vị TNXP đóng quân là các huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nơi đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Với mục tiêu biến các tổng đội TNXP trở thành trung tâm khuyến nông - khuyến lâm tại địa bàn, trong suốt quá trình hoạt động, các tổng đội đã chú trọng áp dụng các tiến bộ KHKT, đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới, có chất lượng cao vào sản xuất; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân quanh vùng học tập, làm theo, thay đổi hẳn tập tục canh tác lạc hậu, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Trồng và chế biến chè sạch (trong đó có chè Tuyết shan chất lượng cao) từ nhiều năm qua đã trở thành một thương hiệu của các tổng đội TNXP. Theo đó, trên diện tích được giao, các tổng đội đã hình thành được vùng nguyên liệu với 1.500 ha chè và đã có 4 đơn vị tổ chức chế biến chè. Công trình tưới nước tự động đã được lắp đặt ở Tổng đội TNXP 2, phục vụ tưới cho gần 50 ha chè công nghiệp của các đội viên. Phối hợp cùng nhân dân, nhiều tổng đội đã khai thác và đưa vào sử dụng có hiệu quả diện tích lớn đất nông nghiệp, góp phần hình thành và phát triển các vùng chuyên canh phục vụ công nghiệp chế biến; quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên.

Các tổng đội đã trực tiếp giải quyết việc làm, tạo lập cuộc sống ổn định cho trên 2.000 thanh niên các địa phương; góp phần phân bố lại dân cư, lao động, ngành nghề sản xuất; tham gia hỗ trợ giải quyết việc làm, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ tại các vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, tại các địa phương, mỗi tổng đội là điểm sáng về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế trong vùng. Các đơn vị đã phối hợp tốt với các địa phương trong việc thành lập các phân hiệu trường tiểu học, đầu tư xây dựng phòng học, xây dựng quỹ khuyến học, bố trí cho 100% con đội viên trong độ tuổi đi học. Ngoài các bệnh xá được thành lập tại 7 đơn vị, các tổng đội còn lại đều có cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, đội viên và hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong vùng.

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn, nguồn lao động dồi dào, là yếu tố quan trọng để xây dựng các tổng đội TNXP phát triển nông, lâm nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên. Trong thời gian qua, các tổng đội đã trở thành mô hình tiêu biểu của phong trào thanh niên Nghệ An và cả nước, góp phần cổ vũ, động viên phong trào thi đua tình nguyện trong thanh niên, tạo cơ sở để thanh niên lập nghiệp trên chính quê hương. Ngoài thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, việc các tổng đội huy động, tổ chức cho lực lượng lớn thanh niên lập nghiệp định cư lâu dài ở các vùng biên giới, vùng kinh tế khó khăn, vùng đồng bào dân tộc cũng đã hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng, góp phần hạn chế tình trạng di dịch cư trái phép...

.

Mai Hậu

.