Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201408/cong-bo-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-527239/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201408/cong-bo-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-527239/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 31/08/2014, 15:39 [GMT+7]

Công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Ngày 29/8, trong buổi họp báo thường kỳ tháng 8, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Họp báo công bố Bộ TTHC trong lĩnh vực đất đai. Ảnh: VGP/Thu Cúc
Họp báo công bố Bộ TTHC trong lĩnh vực đất đai. Ảnh: VGP/Thu Cúc
 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TNMT đã có Quyết định 1839/QĐ-BTNMT công bố Bộ thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai theo thẩm quyền và theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Bộ TTHC đã bãi bỏ nhiều thủ tục hoặc công việc không cần thiết.
 
Cụ thể, đã có quy định về nơi nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện TTHC về đất đai đối với từng loại thủ tục. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa theo quy định, việc trả kết quả giải quyết TTHC không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
 
Số lượng thủ tục cũng giảm đáng kể, tổng số TTHC về đất đai công bố là 41 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp (giảm 30 thủ tục so với bộ thủ tục đã công bố trước đây), 62 thủ tục đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp (giảm 9 thủ tục so với bộ thủ tục công bố trước đây).
 
Về thời gian thực hiện thủ tục, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định tổng thời gian giải quyết đối với từng thủ tục hành chính về đất đai theo hướng nhiều thủ tục giảm thời gian thực hiện hơn so với trước đây. Nghị định không quy định về thời gian thực hiện theo từng bước và giao UBND cấp tỉnh quy định để thuận tiện và chủ động hơn trong việc cắt giảm thời gian thực hiện trong từng bước cụ thể cho phù hợp với điều kiện của địa phương.
 
Thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng cũng được quy định cụ thể theo hướng rút ngắn hơn thời gian thực hiện thông qua việc thực hiện một số quy định như: Bãi bỏ việc xây dựng và phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (rút ngắn được 30 ngày); UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện được ủy quyền quyết định thu hồi đất đối với trường hợp khu đất thu hồi có cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thay cho việc cả hai cấp phải quyết định thu hồi như trước đây; việc quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện trong cùng một ngày…
 
Kết quả thí điểm thực hiện mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp trong 2 năm qua đã chứng minh việc giảm thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận trên thực tế; đối với nhiều loại thủ tục đã giảm thời gian thực hiện từ 1/3 đến 1/2 thời gian so với trước đây. Mặt khác, thực hiện theo mô hình này, các tổ chức sử dụng đất cũng tiết kiệm được chi phí đi lại để nộp hồ sơ do chỉ phải nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại cấp huyện.
 
Về hồ sơ thực hiện thủ tục, Bộ TNMT cũng đã có quy định cụ thể để thuận tiện và chủ động hơn trong việc cắt giảm, đơn giản các loại giấy tờ hồ sơ thực hiện. Cụ thể, sửa đổi quy định về mẫu đơn theo hướng gộp, giảm số lượng mẫu đơn còn lại 4 loại gồm: Đơn đăng ký lần đầu; đơn đăng ký biến động; đơn cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận; đơn tách, hợp thửa đất.
 
Đồng thời, quy định người dân và doanh nghiệp được sử dụng các mẫu đơn trên trang thông tin điện tử để lập hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký; cơ quan đăng ký không được yêu cầu người sử dụng đất phải nộp giấy tờ khác ngoài quy định; sửa đổi theo hướng tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.
 
Về trình tự thực hiện thủ tục, rà soát và bãi bỏ một số thủ tục hoặc công việc không cần thiết.
 
Trong thời gian tới, Bộ TNMT sẽ tập trung và đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ đa mục tiêu, tạo điều kiện thực hiện giao dịch điện tử và tin học hóa việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.
 
Đồng thời, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TNMT sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tập trung đôn đốc, hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc kiện toàn và tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất một cấp trước ngày 31/12/2014.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.