Thứ Ba, 22/12/2020, 10:47 [GMT+7]

Hướng dẫn về văn bản xác nhận bị tai nạn của cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra tai nạn

Câu hỏi: Đề nghị BHXH Việt Nam hướng dẫn về văn bản xác nhận bị tai nạn của cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra tai nạn (theo đề nghị của NLĐ hoặc thân nhân của NLĐ); nếu NLĐ, thân nhân của NLĐ làm đơn công an xác nhận trực tiếp vào đơn có được không?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 57 Luật An toàn, vệ sinh lao động thì hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động bao gồm:


1. Sổ BHXH.

2. Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn lao động đối với trường hợp nội trú.

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

4. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động theo mẫu do BHXH Việt Nam ban hành sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019, BHXH Việt Nam đã ban hành Mẫu số 05A-HSB (Văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN), trong đó trường hợp tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ thì ghi thêm nội dung vào cuối Điểm 1 của văn bản nội dung: (biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn lập ngày ... tháng ... năm ... của ...). Trường hợp vụ tai nạn không có Biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn; Biên bản điều tra tai nạn giao thông thì phải ghi số, ngày tháng năm của văn bản xác nhận bị tai nạn của cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra tai nạn theo đề nghị của NLĐ hoặc thân nhân của NLĐ.

.

PV