Thứ Hai, 21/12/2020, 09:26 [GMT+7]

2.277 thẻ BHYT hỏng, mất được cấp lại trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

BHXH Việt Nam cho biết đến nay đã tiếp nhận, giải quyết cấp lại 2.277 thẻ BHYT do hỏng, mất và thực hiện gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình cho 2.533 trường hợp trên Cổng dịch vụ công (DVC) Quốc gia.
 
Ngay từ khi khai trương Cổng DVC Quốc gia, BHXH Việt Nam đã chủ động tích hợp, cung cấp DVC/TTHC của Ngành trên Cổng DVC Quốc gia.
 
Thực hiện các Quyết định: Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục DVC tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia năm 2020; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID19, tính đến thời điểm hiện nay, đã có 15 DVC/TTHC của Ngành, DVC liên thông với các Bộ, Ngành được cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia.
 
Tính đến nay, BHXH Việt Nam tiếp nhận trên 220 phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp tập trung vào một số nội dung như: vướng mắc trong thực hiện thanh toán gia hạn trực tuyến thẻ BHYT theo hộ gia đình, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động do đại dịch COVID-19. Các phản ánh, kiến nghị đã được các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố giải quyết kịp thời, đúng hạn, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Thực hiện thủ tục cấp lại, đổi thẻ BHYT hỏng, mất trên Cổng dịch vụ công  Quốc gia.  Ảnh: TL.
Thực hiện thủ tục cấp lại, đổi thẻ BHYT hỏng, mất trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: TL.
Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã: Tiếp nhận, giải quyết cấp lại 2.277 thẻ BHYT do hỏng, mất trên Cổng DVC Quốc gia; Tiếp nhận thanh toán trực tuyến qua Cổng DVC Quốc gia, thực hiện gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình (2.533 trường hợp), đóng tiếp BHXH tự nguyện (796 trường hợp) và Đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN (69 trường hợp) trên Cổng DVC Quốc gia; Tiếp nhận, xử lý 899 hồ sơ (317 hồ sơ hợp lệ, 582 hồ sơ không hợp lệ) đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19 từ Cổng DVC Quốc gia.
 
BHXH Việt Nam đã kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến (Payment Platform) của Cổng DVC Quốc gia. Qua đó kết nối, tích hợp thành công 03 dịch vụ thanh toán trực tuyến với Cổng DVC Quốc gia: Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình; Đóng tiếp BHXH tự nguyện; Đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Tính đến nay, đã có 3.398 lượt thanh toán thành công.
 
BHXH Việt Nam đã triển khai máy chủ SS (Security Server), phối hợp với Trung tâm Tin học (Văn phòng Chính phủ) thực hiện cài đặt máy chủ SS, thực hiện nâng cấp tài nguyên cho máy chủ SS đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế khi cung cấp DVC Quốc gia; thực hiện giám sát hoạt động của máy chủ 24/7 bằng công cụ giám sát hiệu năng (RAM, CPU, DISK…). Việc giám sát, kiểm tra, quản trị, vận hành hệ thống, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được BHXH Việt Nam thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 về hệ thống quản lý an toàn thông tin…
.

BHXH