Thứ Hai, 21/12/2020, 09:28 [GMT+7]

Điều kiện thông tuyến tỉnh

Câu hỏi: Từ 1/1/2021, BHYT có thông tuyến tỉnh đối với bệnh ngoại trú không? Khi áp dụng thẻ BHYT đủ thời hạn 5 năm liên tục, thì cần thỏa mãn 2 điều kiện: Đúng tuyến và điều trị quá 6 tháng lương cơ sở trong năm hay chỉ cần 1 trong 2 điều kiện trên?
 
Câu trả lời: - Theo quy định tại điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật BHYT, kể từ ngày 1/1/2021, quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT cho người có thẻ BHYT đi KCB không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh.
 
Như vậy, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB ngoại trú không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh sẽ không được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB.
 
- Người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB trong phạm vi hưởng BHYT khi có đủ 2 điều kiện sau đây:
 
+ Có tổng số tiền cùng chi trả chi phí KCB của các lần KCB đúng tuyến trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.
 
+ Đi KCB đúng tuyến theo quy định.
.

Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn