Thứ Hai, 14/09/2020, 08:03 [GMT+7]

Kỳ vọng từ Trung tâm hành chính công tỉnh Nghệ An

(Congannghean.vn)-Dự kiến vào cuối tháng 9/2020, Trung tâm hành chính công tỉnh Nghệ An sẽ đi vào hoạt động. Điều này vừa đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính trong tình hình mới, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.

Trung tâm hành chính công tỉnh Nghệ An có địa chỉ  tại số 16, đường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An
Trung tâm hành chính công tỉnh Nghệ An có địa chỉ tại số 16, đường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An
Trước đó, ngày 5/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2996/QĐ-UBND quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Việc thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, với sự kỳ vọng rất lớn về sự đổi mới, đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh khi Trung tâm đi vào hoạt động. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh và quản lý về tổ chức, biên chế và hành chính của Văn phòng UBND tỉnh. Đơn vị có chức năng tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
 
Đồng thời, hướng dẫn, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo quy định; tham gia đề xuất các giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, trong đó tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm. Đây sẽ là cơ sở để hình thành Chính phủ điện tử trong tương lai, tạo nền tảng xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện và hiệu quả. Đồng thời, là sự cụ thể hóa Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
 
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung từ cải cách thể chế, bộ máy, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận một thực tế, việc tiếp nhận và trả kết quả tại một số sở, ngành vẫn có nơi chưa đảm bảo về mặt thời gian; vẫn còn có trường hợp cán bộ tiếp nhận hồ sơ gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân, doanh nghiệp mất thời gian khi xử lý, giải quyết hồ sơ. Những tồn tại trên sẽ được khắc phục khi Trung tâm hành chính công tỉnh Nghệ An đưa vào hoạt động.
 
Theo đó, 100% thủ tục hành chính của 14 sở, ngành gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Nội vụ, Ngoại vụ, Giáo dục & Đào tạo, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và Văn phòng UBND tỉnh sẽ thực hiện tại trung tâm. Tuy không phải sớm so với các tỉnh, thành khác trong cả nước song người dân rất kỳ vọng vào hiệu quả Trung tâm hành chính công của tỉnh, tạo sự đột phá mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính mà địa phương đang đốc thúc thực hiện trên nhiều phương diện. Đại diện một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho biết: “Là doanh nhân, chúng tôi thường xuyên phải giải quyết thủ tục, hồ sơ liên quan hành chính tại các sở, ngành. Việc Trung tâm hành chính công tỉnh Nghệ An đưa vào hoạt động được chúng tôi mong đợi từ lâu, tạo lối giải quyết, làm việc nhanh gọn, không mất nhiều thời gian.
 
Đặc biệt, Trung tâm lại đặt dưới sự điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng sẽ tạo những khởi sắc mới”. Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh đã hướng dẫn các sở, ban, ngành xây dựng và hoàn thành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính để làm cơ sở xây dựng quy trình điện tử lên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo quy định. Đồng thời, xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh với 1.296 thủ tục hành chính sẽ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước khi Trung tâm đi vào hoạt động. Hệ thống phần mềm điện tử tại Trung tâm cũng được kết nối tất cả các cơ quan, đơn vị với các phân hệ chức năng khoa học, rõ ràng, tiện lợi, có tính tự động, tính mở cao, tích hợp chữ ký số, có đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo quy định.
 
Có thể thấy, việc ra đời Trung tâm hành chính công tỉnh Nghệ An trong cải cách hành chính là quyết tâm của cả hệ thống chính trị, hướng đến xây dựng một nền hành chính minh bạch, hiệu quả. Đây cũng được tỉnh xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, nhất là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay.
.

TUỆ TRANG

.