Chủ Nhật, 22/03/2020, 10:27 [GMT+7]

Học sinh có được mua BHYT theo hộ gia đình?

Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Tây Ninh đề nghị sửa đổi Luật BHYT theo hướng học sinh được mua BHYT theo hộ gia đình để được hưởng mức giảm trừ nhiều hơn.
 
Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Tây Ninh như sau:
 
Theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT đối với đối tượng học sinh, sinh viên.
 
Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT đã quy định “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật BHYT” và Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Đối với đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì không áp dụng giảm trừ mức đóng theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ”.
 
Do vậy, theo đề nghị của cử tri, Bộ Y tế ghi nhận và sẽ tổng hợp các nội dung liên quan, báo cáo xin ý kiến Chính phủ khi tiến hành xây dựng Luật BHYT sửa đổi.

 

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.