Thứ Hai, 23/12/2019, 08:37 [GMT+7]

Chung tay phòng, chống xâm hại trẻ em

(Congannghean.vn)-Xác định rõ diễn biến phức tạp và những hậu quả nghiêm trọng của vấn nạn xâm hại trẻ em (XHTE), thời gian qua, cơ quan chức năng và các ban, ngành Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ. Tuy nhiên, để công tác phòng, chống đạt được hiệu quả tích cực hơn nữa thì rất cần sự phối hợp, vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn xã hội, đặc biệt là phải xác định rõ phòng, chống XHTE là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. 

Học sinh Trường Tiểu học Diễn Yên 1, huyện Diễn Châu tham gia ký kết  nói không với bạo lực học đường và phòng, chống xâm hại trẻ em
Học sinh Trường Tiểu học Diễn Yên 1, huyện Diễn Châu tham gia ký kết nói không với bạo lực học đường và phòng, chống xâm hại trẻ em
Trong những năm qua, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. Các cấp, ngành đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáp dục pháp luật về phòng, chống XHTE; chú trọng xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và thực hiện tốt công tác hỗ trợ, can thiệp khi trẻ em có nguy cơ xâm hại hoặc bị xâm hại. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã làm tốt công tác thanh, kiểm tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về hành vi XHTE; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo các vụ án XHTE đều được xử lý khách quan, kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực nói trên, công tác phòng, chống XHTE vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Điển hình là tình trạng XHTE vẫn còn xảy ra nhiều và tiềm ẩn phức tạp. Theo số liệu thống kê, trong gần 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh đã có 134 trẻ em bị xâm hại; trong đó số trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm gần 74%, số trẻ em bị mua bán gần 22%. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, đã xảy ra 31 vụ việc về xâm hại tình dục trẻ em, trong đó một số trẻ bị chính người thân trong gia đình xâm hại. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến quyền trẻ em, đặc biệt nhiều trẻ bị sang chấn tinh thần, bị xâm hại nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính mạng, danh dự và nhân phẩm. Hành vi XHTE đã vi phạm nghiêm trọng những chuẩn mực đạo đức, quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, gây tâm lý hoang mang, lo lắng, bức xúc trong xã hội.
 
Bên cạnh đó, nhận thức về bảo vệ trẻ em nói chung và phòng, chống XHTE nói riêng của một số cấp uỷ, chính quyền và tổ chức đoàn thể chưa được thường xuyên, đầy đủ; công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội tham gia phòng, chống XHTE thiếu chiều sâu và sức lan toả rộng rãi. Đặc biệt, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể, chính quyền cơ sở trong quản lý, chăm sóc, bảo vệ trẻ em ở một số nơi chưa chặt chẽ và hiệu quả còn thấp. Công tác thanh, kiểm tra, giám sát về bảo vệ trẻ em nói chung và phòng, chống XHTE nói riêng chưa sâu sát; việc phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, ngăn chặn những nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến trẻ em bị xâm hại còn hạn chế và chưa được quan tâm đúng mức…
 
Trước thực tế nói trên, tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống XHTE trên địa bàn Nghệ An được tổ chức vừa qua, đồng chí Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ, quan tâm, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tạo môi trường sống tốt, lành mạnh cho trẻ em. Đặc biệt, phải xem đây là một nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm, thường xuyên để phát triển con người và phát triển kinh tế - xã hội bền vững lâu dài; xác định phòng, chống XHTE là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở, của mỗi cộng đồng dân cư và mỗi gia đình. 
 
Bên cạnh đó, các ngành chức năng liên quan nắm chắc các quy trình, quy định xử lý các vấn đề phòng, chống XHTE, trang bị kỹ thuật, kiến thức phòng, chống XHTE. Xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống XHTE, trong đó thực hiện phòng ngừa là chính. Đồng thời, phải tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân đối với việc phòng, chống XHTE; nhất là trang bị kiến thức cho những người có trách nhiệm trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em như cha, mẹ, ông bà, thầy, cô giáo…
 
Đặc biệt, tuyên truyền, hướng dẫn trẻ các kỹ năng phát hiện và có biện pháp phòng, chống XHTE; thông báo cho các tổ chức để kịp thời can thiệp, ngăn chặn, xử lý các hành vi XHTE hoặc nguy cơ trẻ em bị xâm hại. Về giải pháp hành động, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý khẳng định, phải coi nhiệm vụ phòng ngừa hành vi XHTE là chính; cần đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai các cách làm mới, phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, ngành, các lực lượng, cơ quan, đơn vị; xây dựng các mô hình hoạt động có hiệu quả để nhân ra diện rộng, kịp thời hạn chế, làm giảm tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm XHTE trong thời gian tới.
.

Ngọc Anh

.