Chủ Nhật, 24/11/2019, 01:31 [GMT+7]

Phòng, chống xâm hại trẻ em là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

(Congannghean.vn)-Theo thống kê trong 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh đã có 134 lượt trẻ em bị xâm hại, trong đó, số trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm gần 74%, số trẻ em bị mua bán gần 22% tổng số trẻ em bị xâm hại. Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 31 vụ việc về xâm hại tình dục trẻ em, trong đó có một số trẻ bị chính người thân trong gia đình xâm hại. 
 
Để phòng, chống xâm hại trẻ em, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu các cấp, ngành phải luôn nhận thức công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có vai trò, vị trí rất quan trọng và phải được quan tâm thường xuyên, liên tục. Các ngành chức năng liên quan phải nắm chắc các quy trình, quy định xử lý các vấn đề phòng, chống xâm hại trẻ em, trang bị kỹ thuật, kiến thức phòng, chống xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân đối với việc phòng, chống xâm hại trẻ em. 
 
Về giải pháp hành động, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định phải coi nhiệm vụ phòng ngừa hành vi xâm hại trẻ em là chính; cần đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai các cách làm mới, phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, ngành, các lực lượng, cơ quan, đơn vị; xây dựng các mô hình hoạt động có hiệu quả để nhân ra diện rộng, kịp thời hạn chế, làm giảm tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm xâm hại trẻ em trong thời gian tới.
 
.

N.A

.