Thứ Sáu, 30/08/2019, 09:03 [GMT+7]

Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Công điện số 14/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục.
 
Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 30 vụ xâm hại tình dục, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018, gồm: 5 vụ hiếp dâm, 10 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 2 vụ cưỡng dâm, 5 vụ dâm ô người dưới 16 tuổi, 8 vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trong đó, có một số vụ việc biểu hiện suy thoái nghiêm trọng về đạo đức.
 
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến xâm hại tình dục trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng và phòng, chống xâm hại tình dục nói chung, nhất là Luật Trẻ em năm 2016; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em… Đồng thời, chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chăm sóc, bảo vệ trẻ em; các biện pháp, cách thức phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; tuyên tuyền về tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 nhằm giúp người dân hiểu rõ quyền, trách nhiệm của mình trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đồng thời để chính các em được trang bị những kiến thức cơ bản về tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hại tình dục.
.

Ngọc Anh

.