Thứ Sáu, 30/08/2019, 07:49 [GMT+7]

Xây dựng gia đình cán bộ, chiến sỹ Công an hạnh phúc bền vững

Sáng 29/8/2019, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Tọa đàm “Xây dựng gia đình cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an hạnh phúc bền vững”. Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an nhân dân (CAND) dự và chỉ đạo Tọa đàm.

Cùng dự Tọa đàm có đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Tọa đàm.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Tọa đàm.

Trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, gia đình luôn có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Đối với lực lượng CAND, gia đình CBCS có vai trò quan trọng góp phần giúp Công an các cấp thực hiện tốt hơn vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. Mỗi gia đình CBCS Công an là những hậu phương Công an vững chắc kịp thời khích lệ động viên CBCS không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, yên tâm công tác, yêu Ngành, yêu nghề, xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân.

Công tác gia đình và trẻ em trong CAND luôn gắn kết với công tác xây dựng lực lượng, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và đi vào nền nếp. Đã tổ chức được nhiều hoạt động phong phú nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, lãnh đạo chỉ huy các cấp và toàn thể CBCS trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; đồng thời hỗ trợ CBCS Công an trong quản lý giáo dục con em, trang bị kỹ năng, phương pháp sắp xếp tổ chức cuộc sống gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc. Do vậy, đời sống của gia đình CBCS cơ bản ổn định, đáp ứng điều kiện sống và mức sinh hoạt; hầu hết gia đình CBCS Công an đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết xây dựng cộng đồng, khu dân cư nơi đang cư trú. Hàng năm, có hàng trăm gia đình Công an được biểu dương, vinh danh gia đình tiêu biểu; hàng nghìn con CBCS Công an đạt danh hiệu học sinh giởi, chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ…

Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại Tọa đàm.
Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại Tọa đàm.

Tuy nhiên, trước tác động nhiều chiều từ quá trình hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với đặc thù môi trường công tác, nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình CBCS Công an cũng đang có dấu hiệu mai một. Đời sống gia đình của một bộ phận CBCS còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân hộ gia đình thấp, chưa có nhà ở…

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tham luận, đưa ra những đánh giá khách quan, toàn diện và đầy đủ về thực trạng gia đình CBCS Công an; những vấn đề tác động đến việc xây dựng gia đình CBCS hạnh phúc bền vững; công tác gia đình trong CAND hiện nay. Các ý kiến cũng mạnh dạn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong hướng dẫn, triển khai công tác gia đình ở Công an các đơn vị, địa phương, công tác nắm tình hình về thực trạng gia đình CBCS còn hạn chế; các hoạt động tuyên truyền hiệu quả chưa cao. Từ đó kiến nghị, đề xuất những giải pháp khả thi trong chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện công tác gia đình và trẻ em nhằm hỗ trợ CBCS Công an xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

Các đại biểu tham luận tại Tọa đàm.
Các đại biểu tham luận tại Tọa đàm.

Bên cạnh đó, Tọa đàm đã trở thành dịp để mọi người cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, kỹ năng ứng xử gia đình, giải quyết các mối quan hệ giữa các thành viên, phát huy vai trò của CBCS trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay, những cách làm hiệu quả của đơn vị, địa phương mình trong công tác gia đình để tiếp tục nhân rộng, phát huy.

Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, buổi Tọa đàm là hoạt động thiết thực, hiệu quả trong bối cảnh có nhiều vấn đề ảnh hưởng đến việc gìn giữ các giá trị văn hóa, truyền thống của gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm.
Toàn cảnh buổi Tọa đàm.

Để xây dựng gia đình CBCS Công an hạnh phúc, bền vững, thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và tất cả CBCS về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác gia đình và trẻ em; vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong xây dựng, bảo vệ tổ ấm gia đình, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong tình hình mới; phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa gia đình, góp phần giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất đạo đức, nếp sống văn minh cho các thành viên trong gia đình. Đề xuất xây dựng chương trình công tác gia đình và trẻ em dài hạn, có tính chiến lược, có biện pháp để làm tốt công tác nắm chắc tình hình thực trạng gia đình CBCS CAND; tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự Tọa đàm.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự Tọa đàm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng yêu cầu, cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND cần chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, đoàn thể quần chúng để phát huy những điểm mạnh, khắc phục những hạn chế trong công tác gia đình và trẻ em hiện nay. Mỗi gia đình CBCS Công an phải luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đi đầu trong xây dựng gia đình văn hóa, phối hợp chặt chẽ với nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện, trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân tốt…/.

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.