Thứ Hai, 20/05/2019, 09:16 [GMT+7]

Nghệ An: Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2019

Tính đến ngày 30/4/2019, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, số người tham gia BHXH tự nguyện là 37.687 người, đạt 92,6% so với dự toán BHXH Việt Nam giao; tăng 5.747 người so với cuối năm 2018. Chỉ tính riêng trong tháng 4/2019, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh tăng là 2.709 người.

Theo đánh giá của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Nghệ An là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện. Kết quả này là sự minh chứng cho những nỗ lực, quyết tâm không ngừng của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động BHXH tỉnh trong 4 tháng đầu năm 2019.

Bên cạnh việc thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND về công tác BHXH, BHYT; BHXH từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể và Bưu điện thực hiện tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Công tác truyền thông đã được đa dạng hóa về nội dung và hình thức phù hợp với các nhóm đối tượng, đặc biệt tập trung cho hình thức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân ngay tại các thôn, xóm với phương châm “bám làng, bám dân”; “không để người dân phải tìm đến chính sách”. Hàng trăm Hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với sự tham gia của hàng nghìn người dân đã được BHXH các huyện tổ chức trong 4 tháng đầu năm 2019, trong đó có trên 250 cuộc do Bưu điện phối hợp tổ chức.

Ngay từ những tháng đầu năm 2019, BHXH các huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp với người dân theo xóm, thôn, bản. Thời gian tổ chức hội nghị được bố trí chủ yếu vào ngày nghỉ và ban đêm. Trước thời gian diễn ra hội nghị, người dân tại các xóm được thông tin qua giấy mời, qua hệ thống loa truyền thanh của xóm, do đó số lượng người dân tham gia hội nghị luôn đảm bảo, thậm chí còn vượt số lượng so với dự kiến ban đầu. Tại hội nghị, nhiều người dân đã đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Với quan điểm “Không chỉ để nâng cao nhận thức của người dân, tuyên truyền còn nhằm mục đích để người dân tin vào chính sách của Đảng, Nhà nước, tin vào cơ quan thực hiện chính sách”; do đó tại các hội nghị, BHXH các huyện đã bố trí thời gian hợp lý để trao Quyết định hưởng chế độ hưu trí cho những người dân tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn; trao Sổ BHXH cho những người tham gia BHXH tự nguyện đã đăng ký. Đặc biệt, BHXH tỉnh Nghệ An đã không ngừng cải cách hành chính, thay đổi tác phong phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia BHXH tự nguyện tại địa phương. Bằng chứng là nhiều người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện đã được bàn giao sổ BHXH ngay tại hội nghị mà không cần phải chờ đợi thêm.

“Kết quả phát triển BHXH tự nguyện 4 tháng đầu năm là khá khả quan, tuy nhiên, tiềm lực về BHXH tự nguyện trên địa bàn còn nhiều, chỉ tiêu mà Nghị quyết 28-NQ/TW đặt ra vẫn còn thách thức, trong thời gian tới, BHXH tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ bao phủ BHXH trên địa bàn, trong đó tập trung đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp theo phương châm “Đi từng ngõ”, “gõ từng nhà”, “vận động từng người dân”. Bởi vì “chỉ có đến với dân, gần với dân thì mới hiểu được dân và mới làm cho dân tin”, đó là ý kiến chỉ đạo của Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Trường Giang đối với công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2019./.

.

Hà Trần – Phan Liên

.