Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201710/ho-tro-phong-ngua-va-ung-pho-bao-luc-gia-dinh-760792/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201710/ho-tro-phong-ngua-va-ung-pho-bao-luc-gia-dinh-760792/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 07/10/2017, 09:01 [GMT+7]

Hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình và giải quyết vấn đề mại dâm dựa trên bằng chứng và tiếp cận quyền con người".
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Dự án do Quỹ Dân số của Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ quản dự án.
 
Kết quả chính của dự án là nghiên cứu xã hội về sự thay đổi hành vi liên quan đến ưa thích con trai được tiến hành làm cơ sở cho việc xây dựng, sửa đổi Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các chính sách có liên quan.
 
Bên cạnh đó, ban hành tiêu chuẩn về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới. Hệ thống thu thập và báo cáo thông tin, số liệu online về bạo lực giới được xây dựng, thử nghiệm và triển khai; các chiến dịch truyền thông, vận động chính sách và thay đổi hành vi, một số mô hình với sự tham gia của nam nông dân về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới được xây dựng và triển khai.
 
Đồng thời, triển khai các bằng chứng khoa học phục vụ việc xây dựng Luật liên quan vấn đề mại dâm và các hoạt động hỗ trợ việc xây dựng bộ luật này; năng lực xây dựng và triển khai chính sách về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và vấn đề mại dâm được nâng cao.
 
Về hạn mức vốn của dự án, vốn ODA không hoàn lại 7.757.083 USD, trong đó, vốn có sẵn 2.320.789 USD (đạt 61,8%), vốn vận động 1.436.285 USD; vốn đối ứng bằng tiền mặt 4,025 tỷ đồng, bằng hiện vật tương đương 5,495 tỷ đồng (cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn sẵn có).
 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội rà soát, bảo đảm thực hiện Dự án không trùng lặp với các dự án sử dụng vốn nước ngoài và vốn ngân sách nhà nước khác; xây dựng cơ chế quản lý Dự án phù hợp; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ quản, Chủ dự án, cơ quan đồng thực hiện trong triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ và hiệu quả của Dự án.
 
.

Nguồn: Thúy Vân/Chinhphu.vn

.