Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201511/hieu-qua-lon-tu-dan-van-kheo-648354/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201511/hieu-qua-lon-tu-dan-van-kheo-648354/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hiệu quả lớn từ 'Dân vận khéo' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 23/11/2015, 11:02 [GMT+7]

Hiệu quả lớn từ 'Dân vận khéo'

(Congannghean.vn)-Bác Hồ đã dạy: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Vận dụng lời dạy của Người, những năm qua, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân...

Những năm gần đây, công tác dân vận ở Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp được củng cố và thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác. Công tác dân vận ở các cấp chính quyền đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đã quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề mà nhân dân bức xúc, kiến nghị, từ đó hạn chế để xảy ra điểm nóng…

“Dân vận khéo” đã góp phần đưa TX Thái Hoà về đích nông thôn mới      (Trong ảnh: Đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra       công tác xây dựng nông thôn mới tại TX Thái Hoà)
“Dân vận khéo” đã góp phần đưa TX Thái Hoà về đích nông thôn mới (Trong ảnh: Đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại TX Thái Hoà)

Ông Hồ Phúc Hợp, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Thời gian qua, các mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giữ vững ANTT trên địa bàn, từ đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân và giải quyết tốt những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Nhờ thực hiện có hiệu quả quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư, cấp ủy Đảng với nhân dân; giữa người đứng đầu các cơ quan, đơn vị với cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, nhiều việc khó, việc mới phát sinh đã được giải quyết kịp thời và hiệu quả.

Cùng với đó, cán bộ chính quyền các cấp đã quan tâm hơn đến việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết công việc của người dân, từ đó niềm tin của nhân dân đối với bộ máy chính quyền ngày càng được nâng lên. Việc các cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã phát huy được sức mạnh của người dân trong tham gia giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề liên quan đến nhu cầu, cuộc sống người dân tại địa bàn dân cư.

Các chương trình phối hợp hoạt động giữa chính quyền các cấp với UBMTTQ và các đoàn thể chính trị ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, theo phương châm hướng về cơ sở, gần dân, sát việc.
Thông qua các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, phát huy tác dụng, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần huy động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị các cấp, nhất là ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Đến nay, các địa phương, đơn vị đã xây dựng được 4.280 mô hình trên tất cả các lĩnh vực, với 76 mô hình cấp tỉnh, 552 mô hình cấp huyện, 3.652 mô hình cấp cơ sở. Riêng năm 2015 đã xây dựng và nhân rộng thêm 1.204 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có 93 mô hình do Ban Dân vận cấp huyện chỉ đạo, 846 mô hình khối dân vận xã, phường, thị trấn chỉ đạo và 265 mô hình UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện chỉ đạo. Điển hình là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, tái định cư để xây dựng và triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh.

Trên lĩnh vực kinh tế, đã xây dựng được 1.380 tập thể và cá nhân dân vận khéo. Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, xây dựng thành công 1.425 mô hình tập thể và cá nhân; các mô hình, điển hình "Dân vận khéo"; góp phần tích cực vào việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử, giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng, có 665 mô hình, như: “Tiếng kẻng bình yên”, “Tổ tự quản an toàn”, xóm (khối) không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội, không xảy ra tai nạn giao thông do các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo xây dựng.

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, có 779 điển hình tập thể và cá nhân, chủ yếu tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể ở cấp cơ sở, khối, xóm, bản, nhất là vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số. Các mô hình, điển hình xây dựng hệ thống chính trị được xây dựng gắn với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã phát huy hiệu quả tích cực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, góp phần tạo nên diện mạo mới ở nông thôn trong thời kỳ đổi mới. Nhờ đó, đã vận động nhân dân hiến được 5.300.016 m2 đất, đóng góp 4.962.604 ngày công và huy động 19.000 tỉ đồng để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đã có 51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 33 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, 40 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí và  bình quân toàn tỉnh đạt 11,5 tiêu chí/xã.

.

Cao Loan

.