Thứ Hai, 27/07/2015, 15:04 [GMT+7]

'Dân vận khéo' góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(Congannghean.vn)-Thực hiện đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng các mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Quy chế công tác dân vận của lực lượng Công an Nghệ An, trong 5 năm qua (2011 - 2015), Công an tỉnh Nghệ An đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, triển khai đến từng CBCS để thực hiện.

Với nhiều hoạt động sôi nổi, sâu rộng, các phong trào đã huy động cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân vào cuộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nhằm đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động hướng dẫn các đơn vị, địa phương gắn kết mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động, các phong trào khác của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể ở địa phương, với mục tiêu: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển theo hướng tự quản, tự phòng và tự bảo vệ. Đồng thời, phát triển sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới gắn với quy định “Khu dân cư của xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT”.

Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích nổi bật    trong công tác đảm bảo ANTT, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Ảnh tư liệu)
Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác đảm bảo ANTT, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Ảnh tư liệu)

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đã phối hợp với các đơn vị kết hợp các hình thức vận động rộng rãi, vận động tập trung và vận động cá biệt, tranh thủ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và người đứng đầu các dòng họ, người có uy tín trong khu dân cư. Đồng thời, từng bước đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động theo hướng tập trung vào địa bàn và đối tượng trọng điểm, tổ chức tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng về công tác vận động toàn dân tham gia thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và giữ gìn TTATXH. Những lớp tập huấn về kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ cốt cán, số báo cáo viên của ban, ngành, đoàn thể… được tổ chức thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tội phạm.

Công tác cải cách hành chính, đổi mới thanh tra, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ trong CAND cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ. Thời gian giải quyết công việc được rút ngắn so với quy định. Điển hình như việc tiếp nhận, đăng ký xe cơ giới nay rút xuống còn 1 ngày; thời gian tiếp nhận, đăng ký nhân, hộ khẩu giảm xuống còn 7 ngày; cấp giấy thông hành còn 1 - 3 ngày; cấp chứng minh nhân dân theo định kỳ có tra cứu giải quyết trong 30 ngày, không tra cứu còn 15 ngày, cấp nhanh trong 3 ngày.

Trong công tác tạm giữ, tạm giam, qua sử dụng phần mềm “Hỗ trợ công tác quản lý giam giữ”, đã rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết công việc cho mỗi cá nhân, tổ chức như: Rút ngắn thời gian giải quyết cho cán bộ các cơ quan tố tụng vào trại giam làm việc chỉ còn 2 - 3 phút so với trước đây 10 - 20 phút. Giải quyết cho công dân thăm gặp rút ngắn thời gian làm thủ tục từ 20 - 30 phút xuống còn 3 - 5 phút, tăng thời gian tổ chức tiếp nhận, giải quyết thăm gặp, gửi lưu ký từ 5 - 7 ngày/tháng lên 20 - 22 ngày/tháng đã đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được các cơ quan, tổ chức và công dân đánh giá cao… Công an tỉnh cũng đã tiếp nhận và giải quyết 183 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng thời hạn, quy định của pháp luật.

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, vận động nhân dân tham gia vào các hoạt động nói chung và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng đã góp phần cùng các lực lượng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT  trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với ngành liên quan nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận, tập trung vào các biện pháp tuyên truyền; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình người dân liên quan đến công tác dân vận trên lĩnh vực ANTT; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, tình nghĩa, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn, cứu hộ…
 

.

Mai Hậu

.